ข้อมูลพระพุทธสิงห์ชัยมงคล
ภาพองค์พระ (ด้านหน้า)
ภาพองค์พระ (ด้านหลัง)