ค้นหา
ลำดับ หน่วย หมายเลข ทบ. ขนาด (นิ้ว) ที่ประดิษฐาน สภาพองค์พระ กองพลหรือเทียบเท่า ทัพภาคหรือเทียบเท่า รูป
1กช.5909บก.พัน.บร.กบร.กช.กช.ทบ.
2กช.23817ร้อย.บก.พัน.บร.กบร.กช.กช.ทบ.
3กช.23427ร้อย.บร.ที่ 1 พัน.บร.กบร.กช.กช.ทบ.
4กช.23837ร้อย.บร.ที่ 12 พัน.บร.กบร.กช.กช.ทบ.
5กช.23847ร้อย.บร.ที่ 3 พัน.บร.กบร.กช.กช.ทบ.
6กรม.ทพ.1217677บก.ฉก.กรม ทพ.12ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
7กรม.ทพ.1217687บก.ร้อย.ทพ.1201ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
8กรม.ทพ.1217637บก.ร้อย.ทพ.1203ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
9กรม.ทพ.1217667บก.ร้อย.ทพ.1204ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
10กรม.ทพ.1217567บก.ร้อย.ทพ.1205ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
11กรม.ทพ.1217577บก.ร้อย.ทพ.1206ปกติทภ.1ทภ.1
12กรม.ทพ.1217587บก.ร้อย.ทพ.1207ปกติทภ.1ทภ.1
13กรมทหารพรานที่ 324459กรมทหารพรานที่ 32ทภ.3ทภ.3
14กรมทหารพรานที่ 3218487ร้อย.ทพ.3201ทภ.3ทภ.3
15กรมทหารพรานที่ 3218497ร้อย.ทพ.3202ทภ.3ทภ.3
16กรมทหารพรานที่ 3218507ร้อย.ทพ.3203ทภ.3ทภ.3
17กรมทหารพรานที่ 3218577ร้อย.ทพ.3204ทภ.3ทภ.3
18กรมทหารพรานที่ 3218557ร้อย.ทพ.3205ทภ.3ทภ.3
19กรมทหารพรานที่ 3218537ร้อย.ทพ.3206ทภ.3ทภ.3
20กรมทหารพรานที่ 3218547ร้อย.ทพ.3207ปกติทภ.3ทภ.3
21กรมทหารพรานที่ 3219327ร้อย.ทพ.3208ปกติทภ.3ทภ.3
22มทบ.173015มทบ.17
23มทบ.1710217ร้อย.สห.มทบ.17
24มทบ.1710207ร้อย มทบ.17
25มทบ.1710227รจ.มทบ.17
26มทบ.172867ร้อย พลเสนารักษ์ รพ. ค่ายสุรสีห์
27มทบ.4414207ร้อย.มทบ.44ไม่ปกติ
28มทบ.3712315บก.มทบ.37ไม่ปกติ
29มทบ.3720427ร้อย.สห.มทบ.37ไม่ปกติ
30มทบ.3720437ร้อย.มทบ.37ปกติ
31มทบ.3720447รจ.มทบ.37ปกติ
32มทบ.3104779บก.มทบ.310ปกติ
33มทบ.31026549นฝ.นศท.มทบ.310ไม่ปกติ
34มทบ.31020407ร้อย.มทบ.310ปกติ
35มทบ.31020417ร้อย.สห.มทบ.310ปกติ
36มทบ.433599บก.มทบ.43(เดิมเป็น บก.จทบ.น.ศ.ฯ ส่วนแยกทุ่งสง)ไม่ปกติ
37มทบ.4314137ร้อย.บก.มทบ.43 (เดิมเป็น ร้อย.บริการ)ไม่ปกติ
38มทบ.4314247ร้อย.สห.มทบ.43ไม่ปกติ
39มทบ.384799บก.มทบ.38 (เดิมเป็น บก.จทบ.อ.ต.ส่วนแยกน่าน)ไม่ปกติ
40มทบ.3820527ร้อย.บริการไม่ปกติ
41มทบ.3820537ร้อย.สห.มทบ.38ปกติ
42มทบ.3820517รพ.ค่ายสุริยพงษ์(เดิมเป็น รพ.จทบ.อ.ต.)ไม่ปกติ
43มทบ.3612515บก.มทบ.36ปกติ
44มทบ.3620547ร้อย.บริการไม่ปกติ
45มทบ.3620557ร้อย.สห.มทบ.36ปกติ
46มทบ.3620567เรือนจำ มทบ.36ปกติ
47มทบ.345209บก.มทบ.34 (เดิมชื่อ บก.จทบ.ช.ร.ส่วนแยกพะเยา)ไม่ปกติ
48มทบ.3420457รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (เดิมชื่อ รพ.จทบ.ช.ร.)ไม่ปกติ
49มทบ.3420467บก.ร้อย มทบ.34 (เดิมชื่อ ร้อย.บริการ)ปกติ
50มทบ.3420477ร้อย.สห.มทบ.34ปกติ
51มทบ.344969นฝ.นศท.มทบ.34ปกติ
52มทบ.3412517ร้อย.ถ.2
53มทบ.3421507ฝสส.มทบ.34ปกติ
54มทบ.3421487มว.ดย.มทบ.34ปกติ
55มทบ.3912215ฝอศจ.มทบ.39ปกติ
56มทบ.3920367ร้อย.สห.มทบ.39ไม่ปกติ
57มทบ.3920377ร้อย.มทบ.39ไม่ปกติ
58มทบ.3920387รจ.มทบ.39ไม่ปกติ
59มทบ.1620515บก.มทบ.16ปกติ
60มทบ.1624507ร้อย.มทบ.16ไม่ปกติ
61มทบ.1624047ร้อย.สห.มทบ.16ปกติ
62มทบ.1625859หน่วยฝึก นศท.มทบ.16ปกติ
63มทบ.1624057รจ.มทบ.16ปกติ
64มทบ.166149รพ.ค่ายภาณุรังษีปกติ
65มทบ.193615บก.มทบ.19ปกติ
66มทบ.192909บก.มทบ.19ปกติ
67มทบ.192899รพ.ค่ายสุรสิงหนาทไม่ปกติ
68มทบ.1910347ร้อย.สห.มทบ.19ไม่ปกติ
69มทบ.1910337รจ.มทบ.19ปกติ
70มทบ.183115บก.มทบ.18ปกติ
71มทบ.1810247ร้อย.สห.มทบ.18ปกติ
72มทบ.1810237ร้อย.มทบ.18ปกติ
73มทบ.1810257รจ.มทบ.18ปกติ
74มทบ.183215รพ.ค่ายอดิศรปกติ
75มทบ.3512415บก.มทบ.35ปกติ
76มทบ.354789รพ.ค่ายพิชัยดาบหักปกติ
77มทบ.3520487ร้อย.บร.มทบ.35ปกติ
78มทบ.3520497ร้อย.สห.มทบ.35ปกติ
79มทบ.3520507เรือนจำ มทบ.35ปกติ
80ช.1123727ช.ร้อย.18พล.ช.กช.
81ช.1118815บก.ช.11ปกติพล.ช.กช.
82ช.1124457ร้อย บก.ช.11พล.ช.กช.
83ช.2123697ร้อย.บก.ช.21ปกติกช.กช.
84ช.2123707ร้อย.ช.ซบร.สนามปกติกช.กช.
85ช.2123717ร้อย.ช.ซบร.หนักปกติกช.กช.
86ช.2118715บก.ช.21ปกติกช.กช.
87ช.พัน.11124477ร้อย.บก.ช.พัน.111พล.ช.กช.
88ช.พัน.11123927ร้อย.ช.เครื่องมือและซ่อมบำรุง ช.พัน.111พล.ช.กช.
89ช.พัน.11123937ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 1 ช.พัน.111พล.ช.กช.
90ช.พัน.11123947ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2 ช.พัน.111พล.ช.กช.
91ช.พัน.11123957ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3 ช.พัน.111พล.ช.กช.
92ช.พัน.1115939บก.ช.พัน.111พล.ช.กช.
93ช.พัน.2 รอ.7907ช.พัน.2 รอ.ร้อย2พล.ร.2 รอ.ทภ.1
94ช.พัน.2 รอ.2479บก.ช.พัน.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
95ช.พัน.2 รอ.7917ช.พัน.2 รอ.ร้อย3พล.ร.2 รอ.ทภ.1
96ช.พัน.2 รอ.7897ช.พัน.2 รอ.ร้อย1พล.ร.2 รอ.ทภ.1
97ช.พัน.2 รอ.7927ช.พัน.2 รอ.ร้อย4พล.ร.2 รอ.ทภ.1
98ช.พัน.2 รอ.7937ร้อย บก.และบริการ ช.พัน.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
99ช.พัน.2 รอ.7947ร้อยฝึก ช.พัน.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
100ช.พัน.33109บก.ช.พัน.3ทภ.2ทภ.2
101ช.พัน.311277ร้อย.บก.ช.พัน.3ทภ.2ทภ.2
102ช.พัน.311287ช.พัน.3 ร้อย.1ทภ.2ทภ.2
103ช.พัน.311297ช.พัน.3 ร้อย.2ทภ.2ทภ.2
104ช.พัน.311307ช.พัน.3 ร้อย.3ทภ.2ทภ.2
105ช.พัน.311317ช.พัน.3 ร้อย.4ทภ.2ทภ.2
106ช.พัน.30220007ช.พัน.302 ร้อย.1ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
107ช.พัน.3024699บก.ช.พัน.302ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
108ช.พัน.30219997ร้อย.บก.ช.พัน.302ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
109ช.พัน.30220017ช.พัน.302 ร้อย.2ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
110ช.พัน.30220027ช.พัน.302 ร้อย.3ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
111ช.พัน.30220037ร้อย.ช.คม.และ ซบร.ช.พัน.302ปกติพล.พัฒนา 3ทภ.3
112ช.พัน.420747ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
113ช.พัน.420757ช.พัน.4 ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3
114ช.พัน.420767ช.พัน.4 ร้อย.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
115ช.พัน.420777ช.พัน.4 ร้อย.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
116ช.พัน.420787ช.พัน.4 ร้อย.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
117ช.พัน.44859บก.ช.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
118ช.พัน.420797หน่วยฝึก ช.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
119ช.พัน.40125879บก.ช.พัน.401พล.พัฒนา 4ทภ.4
120ช.พัน.40125367บก.ร้อย. ร้อย.บก.และ บร. ช.พัน.401พล.พัฒนา 4ทภ.4
121ช.พัน.40124897บก.ร้อย. ช.พัน.401 ร้อย.1พล.พัฒนา 4ทภ.4
122ช.พัน.40125657บก.ร้อย. ช.พัน.401 ร้อย.3พล.พัฒนา 4ทภ.4
123ช.พัน.40124937บก.ร้อย. ช.พัน.401 ร้อย.12พล.พัฒนา 4ทภ.4
124ช.พัน.4023579บก.ช.พัน.402พล.พัฒนา 4ทภ.4
125ช.พัน.40225647ตอนธุรการกำลังพล ช.พัน.402พล.พัฒนา 4ทภ.4
126ช.พัน.40224917ร้อย บก.ช.พัน.402พล.พัฒนา 4ทภ.4
127ช.พัน.40225077ช.พัน.402 ร้อย 2พล.พัฒนา 4ทภ.4
128ช.พัน.40225237ช.พัน.402 ร้อย 3พล.พัฒนา 4ทภ.4
129ช.พัน.40214117ช.พัน.402 ร้อย 1พล.พัฒนา 4ทภ.4
130ช.พัน.40225277ช.พัน..402พล.พัฒนา 4ทภ.4
131ช.พัน.53739บก.พัน.ปกติพล.ร.5ทภ.4
132ช.พัน.514607ร้อย.ช.ที่ 2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
133ช.พัน.514617ร้อย.ช.ที่ 3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
134ช.พัน.514597ร้อย.บก.และบริการ ช.พัน.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
135ช.พัน.515919บก.ช.พัน.51ปกติกช.กช.
136ช.พัน.5123867ช.พัน.51 ร้อย.2ไม่ปกติกช.กช.
137ช.พัน.5123877ช.พัน.51 ร้อย.3ปกติกช.กช.
138ช.พัน.5124467ช.พัน.51 ร้อย.บก.และ บร.ปกติกช.กช.
139ช.พัน.5123857ช.พัน.51 ร้อย.1ไม่ปกติกช.กช.
140ช.พัน.85189บก.ช.พัน.8พล.ม.1ทภ.3
141ช.พัน.822587ร้อย.บก.ช.พัน.8พล.ม.1ทภ.3
142ช.พัน.822597ร้อย.ช.ที่ 2พล.ม.1ทภ.3
143ช.พัน.822607ร้อย.ช.ที่ 3พล.ม.1ทภ.3
144ทน.34469สำนักงานแม่ทัพน้อยที่ 3ปกติทภ.3ทภ.3
145นวป.ทบ.(หน่วยเวชกรรมป้องกัน)17657นวป.ทบ.ไม่ปกติ
146บก.ทภ.1119ห้องพระ มทภ.1ปกติทภ.1ทภ.1
147บก.ทภ.16437ร้อย.บก.ทภ.1ไม่ปกติทภ.1ทภ.1
148บก.ทภ.16447ร้อย.ปจว.1ปกติทภ.1ทภ.1
149บก.ทภ.3319ศาสนสถาน ทภ.3ปกติทภ.3ทภ.3
150บก.ทภ.319897บก.ร้อย.บก.ทภ.3ทภ.3ทภ.3
151บก.ทภ.4419ศาสนสถาน ค่ายวชิราวุธไม่ปกติทภ.4ทภ.4
152บก.พัน.25239บก.พัน.12 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
153บก.พัน.222769พัน.12 ร้อย.1 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
154บก.พัน.222779พัน.12 ร้อย.12 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
155บก.พัน.222789พัน.12 ร้อย.3 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
156บก.พัน.322857บก.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
157บก.พัน.322877บก.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
158บก.พัน.322867บก.กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
159บก.พัน.322827พัน.3 ร้อย.1 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
160บก.พัน.35249บก.พัน.3 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
161บก.พัน.322837พัน.3 ร้อย.12 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ไม่ปกติรร.จปร.ทบ.
162บก.พัน.322847พัน.3 ร้อย.3 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ปกติรร.จปร.ทบ.
163บก.พัน.422887พัน.4 ร้อย.1 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
164บก.พัน.422897พัน.4 ร้อย.12 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
165บก.พัน.422907พัน.4 ร้อย.3 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
166บก.พัน.45259บก.พัน.4 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
167บก.พัน.422917บก.พัน.4 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
168บก.พัน.422927บก.พัน.4 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
169บก.พัน.422937บก.พัน.4 กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทบ.
170บก.พัน.ร.5269บก.พัน.ร.รร.จปร.
171บก.พัน.ร.22947ร้อย.บก.พัน.ร.รร.จปร.
172บก.พัน.ร.22957พัน.ร.รร.จปร.ร้อย.1
173บก.พัน.ร.22967พัน.ร.รร.จปร.ร้อย.2
174บก.พัน.ร.22977พัน.ร.รร.จปร.ร้อย.3
175บก.รร.จปร.13615พุทธศาสนสถาน รร.จปร.รร.จปร.ทบ.
176บก.รร.บ.ศบบ.5749บก.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.ปกติศบบ.ทบ.
177บก.รร.บ.ศบบ.23487บก.พัน.นร.รร.การบิน ทบ.ปกติศบบ.ทบ.
178บก.รร.บ.ศบบ.18015บก.รร.การบิน ทบ.ปกติศบบ.ทบ.
179บก.ศบบ.5779บก.กบร.ศบบ.ปกติศบบ.ทบ.
180บก.ศบบ.23607ร้อย.บก.พัน.บร.ปกติศบบ.ทบ.
181บก.ศบบ.23527ร้อย.บร.ที่ 1ปกติศบบ.ทบ.
182บก.ศบบ.23517ร้อย.บร.ที่ 2ปกติศบบ.ทบ.
183บก.ศบบ.5819กบท.ศบบ.ปกติศบบ.ทบ.
184บชร.12915บก.บชร.1บชร.1ทภ.1
185บชร.110007ร้อย.บก.บชร.1บชร.1ทภ.1
186บชร.110017ร้อย.ขส.รยบ.เบา บชร.1บชร.1ทภ.1
187บชร.19877ชุดรักษาพยาบาลที่1 บชร.1ปกติบชร.1ทภ.1
188บชร.110017บก.ร้อย.ขส.รยบ.เบา บชร.1บชร.1ทภ.1
189บชร.25515ห้อง ผบ.บชร.2บชร.2ทภ.2
190บชร.211037ห้อง รอง ผบ.บชร.2 (2)บชร.2ทภ.2
191บชร.211047ห้อง เสธ.บชร.2บชร.2ทภ.2
192บชร.211157ศคบ.บชร.2บชร.2ทภ.2
193บชร.210917ร้อย.บก.บชร.2บชร.2ทภ.2
194บชร.210927ร้อย.ฝึก บชร.2บชร.2ทภ.2
195บชร.211067สขส.ซับม่วงบชร.2ทภ.2
196บชร.23039บก.พัน.สบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
197บชร.211007ร้อย.บก.พัน.สบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
198บชร.211107ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
199บชร.211017ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
200บชร.211117ร้อย.ส่งกำลัง สป.พัน.สบร.22บชร.2ทภ.2
201บชร.211167ร้อย.บก.พัน.ซบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
202บชร.211077ร้อย.ซบร.1 พัน.ซบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
203บชร.211087ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
204บชร.211097ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
205บชร.23019บก.พัน.ขส.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
206บชร.210937ร้อย.บก.พัน.ขส.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
207บชร.211127ร้อย.ขส.รยบ.เบา 1 พัน.ขส.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
208บชร.211137ร้อย.ขส.รยบ.เบา 2 พัน.ขส.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
209บชร.211147ร้อย.ขส.รยบ.กลาง พัน.ขส.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
210บชร.23049บก.พัน.สร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
211บชร.210947ร้อย.สร.ที่ 1 พัน.สร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
212บชร.210957ร้อย.สร.ที่ 2 พัน.สร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
213บชร.211057ร้อย.สร.ที่ 3 พัน.สร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
214บชร.211027รพ.สนามที่ 2 พัน.สร.22 บชร.2บชร.2ทภ.2
215บชร.23029บก.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2บชร.2ทภ.2
216บชร.210967ร้อย.บก.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2บชร.2ทภ.2
217บชร.210987ร้อย.คส.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2บชร.2ทภ.2
218บชร.210997ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2บชร.2ทภ.2
219บชร.210977ร้อย.สพ.กระสุน พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2บชร.2ทภ.2
220บชร.23059สย.201 บชร.2บชร.2ทภ.2
221บชร.23069สย.202 บชร.2บชร.2ทภ.2
222บชร.320107ร้อย.บก.บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
223บชร.315อาคารเอนกประสงค์ บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
224บชร.47615บก.บชร.4บชร.4ทภ.4
225บชร.414297ร้อย.บก.บชร.4บชร.4ทภ.4
226บชร.414307ร้อย.ฝึก บชร.4บชร.4ทภ.4
227ป.2 รอ.2015บก.ป.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
228ป.2 รอ.8617ร้อย.บก.ป.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
229ป.2122577ร้อย.บก.ป.21ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
230ป.2125257บก.ป.21ปกติพล.ม.1ทภ.3
231ป.421687ร้อย.บก.ป.4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
232ป.421015บก.ป.4พล.ร.4ทภ.3
233ป.58115บก.ป.5ปกติพล.ร.5ทภ.4
234ป.515477ร้อย บก.ป.5ปกติพล.ร.5ทภ.4
235ป.7111115กองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71ปกติพล.ป.ทบ.
236ป.7119827กองร้อยกองบังคับการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71ไม่ปกติพล.ป.ทบ.
237ป.7211215บก.ป.712พล.ป.ทบ.
238ป.7219837ร้อย.บก.ป.712พล.ป.ทบ.
239ป.พัน.102 รอ.2589บก.ป.พัน.102 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
240ป.พัน.102 รอ.8677ร้อย.บก. ป.พัน.102 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
241ป.พัน.102 รอ.8687ป.พัน.102 รอ. ร้อย.1พล.ร.2 รอ.ทภ.1
242ป.พัน.102 รอ.8697ป.พัน.102 รอ. ร้อย.2พล.ร.2 รอ.ทภ.1
243ป.พัน.102 รอ.8707ป.พัน.102 รอ. ร้อย.3พล.ร.2 รอ.ทภ.1
244ป.พัน.102 รอ.8717ร้อย.บร. ป.พัน.102 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
245ป.4 พัน.1045039บก.ป.4 พัน.104ปกติพล.ร.4ทภ.3
246ป.4 พัน.10421847ร้อย.บก.ป.4 พัน.104ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3ดูรูป
247ป.4 พัน.10421857ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3ดูรูป
248ป.4 พัน.10421867ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3ดูรูป
249ป.4 พัน.10421877ร้อย.3ดูรูป
250ป.4 พัน.10421887ร้อย.บรปกติพล.ร.4ทภ.3
251ป.พัน.1063499บก.ป.พัน.106พล.ร.6ทภ.2
252ป.พัน.10613607ร้อย.บก.ป.พัน.106พล.ร.6ทภ.2
253ป.พัน.10613617ร้อย.ฝึก ป.พัน.106พล.ร.6ทภ.2
254ป.พัน.10613627ป.พัน.106 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
255ป.พัน.10613637ป.พัน.106 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
256ป.พัน.10613647ป.พัน.106 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
257ป.พัน.12 รอ.25227ร้อย.บก.และบริการ ป.พัน.12 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
258ป.พัน.12 รอ.24657ป.พัน.12 รอ. ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
259ป.พัน.12 รอ.24677ป.พัน.12 รอ. ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
260ป.พัน.12 รอ.6209บก.ป.พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
261ป.พัน.12 รอ.24667ป.พัน.12 รอ. ร้อย.2ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
262ป.พัน.1515567ร้อย.บก.บร.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
263ป.พัน.1515557ป.พัน.15 ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
264ป.พัน.1515547ป.พัน.15 ร้อย.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
265ป.พัน.1515537ป.พัน.15 ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
266ป.พัน.153899บก.ป.พัน.15ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
267ป.พัน.1613507ร้อย.บก.ป.พัน.16พล.ร.6ทภ.2
268ป.พัน.1613517ร้อย.ฝึก ป.พัน.16พล.ร.6ทภ.2
269ป.พัน.1613527ป.พัน.16 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
270ป.พัน.1613537ป.พัน.16 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
271ป.พัน.1613547ป.พัน.16 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
272ป.พัน.175029บก.ป.พัน.17ปกติพล.ร.7ทภ.3
273ป.พัน.1721797ร้อย.บก.และบริการ ป.พัน.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
274ป.พัน.1721807ป.พัน.17 ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
275ป.พัน.1721817ป.พัน.17 ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
276ป.พัน.1721827ป.พัน.17 ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
277ป.พัน.1721837ร้อย.ฝึก ป.พัน.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
278ป.พัน.2 รอ.2579บก.ป.พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
279ป.พัน.2 รอ.8627ร้อย.บก.บร.ป.พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
280ป.พัน.2 รอ.8637ป.พัน.12 รอ.ร้อย.1พล.ร.2 รอ.ทภ.1
281ป.พัน.2 รอ.8647ป.พัน.12 รอ.ร้อย.12พล.ร.2 รอ.ทภ.1
282ป.พัน.2 รอ.8657ป.พัน.12 รอ.ร้อย.3พล.ร.2 รอ.ทภ.1
283ป.พัน.205139บก.ป.พัน.20พล.ม.1ทภ.3
284ป.พัน.2022277ร้อย.บก.พล.ม.1ทภ.3
285ป.พัน.2022287ร้อย.ป.ที่ 1พล.ม.1ทภ.3
286ป.พัน.2022297ร้อย.ป.ที่ 2พล.ม.1ทภ.3
287ป.พัน.2022307ร้อย.ป.ที่ 3พล.ม.1ทภ.3
288ป.พัน.2022317ร้อย.ฝึกพล.ม.1ทภ.3
289ป.พัน.21 รอ.2599บก.ป.พัน.21รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
290ป.พัน.21 รอ.8767ร้อย.บก.และบริการ ป.พัน.21รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
291ป.พัน.21 รอ.8727ป.พัน.21รอ.ร้อย.1ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
292ป.พัน.21 รอ.8757ร้อย.ฝึก ป.พัน.21รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
293ป.พัน.21 รอ.8747ป.พัน.21รอ.ร้อย.3ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
294ป.พัน.21 รอ.8737ป.พัน.21รอ.ร้อย.2ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
295ป.พัน.253909บก.ป.พัน.25ปกติพล.ร.5ทภ.4
296ป.พัน.2515587ร้อย.1พล.ร.5ทภ.4
297ป.พัน.2515597ร้อย.บก.บร.ปกติพล.ร.5ทภ.4
298ป.พัน.2515607ป.พัน.25 ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
299ป.พัน.2515617ป.พัน.15 ร้อย.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
300ป.พัน.2515627ป.พัน.15 ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
301ป.พัน.305179บก.ป.พัน.30ปกติพล.ม.1ทภ.3
302ป.พัน.3022537ร้อย.บก.ปกติพล.ม.1ทภ.3
303ป.พัน.3022547ร้อย.ป.1ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
304ป.พัน.3022557ร้อย.ป.2ปกติพล.ม.1ทภ.3
305ป.พัน.3022567ร้อย.ป.3ปกติพล.ม.1ทภ.3
306ป.พัน.31 รอ.1015บก.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
307ป.พัน.31 รอ.2439ป.พัน.31 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
308ป.พัน.31 รอ.7647ร้อย.1พล.1 รอ.ทภ.1
309ป.พัน.31 รอ.7657ร้อย.2พล.1 รอ.ทภ.1
310ป.พัน.31 รอ.7667ร้อย.3พล.1 รอ.ทภ.1
311ป.พัน.31 รอ.7677ร้อย.บก.พล.1 รอ.ทภ.1
312ป.พัน.31 รอ.7687ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
313ป.พัน.45009กองบังคับการ ป.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
314ป.พัน.421697กองร้อยกองบังคับการและบริการ ป.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
315ป.พัน.421707กองร้อที่ 1 ป.พัน. 4ปกติพล.ร.4ทภ.3
316ป.พัน.421717กองร้อที่ 2 ป.พัน. 4ปกติพล.ร.4ทภ.3
317ป.พัน.421727กองร้อที่ 3 ป.พัน. 4ปกติพล.ร.4ทภ.3
318ป.พัน.421737กองร้อยฝึก ป.พัน. 4ปกติพล.ร.4ทภ.3
319ป.5 พัน.53889บก.ป.พัน.5พล.ร.5ทภ.4
320ป.5 พัน.515487ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
321ป.5 พัน.515497ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
322ป.5 พัน.515507ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
323ป.5 พัน.515517ร้อย.บก.บร.ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
324ป.5 พัน.515527ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
325ป.พัน.75019บก.ป.พัน.7พล.ร.4ทภ.3
326ป.พัน.721747ร้อย.บก.ป.พัน.7พล.ร.4ทภ.3
327ป.พัน.721757ร้อย.1พล.ร.4ทภ.3
328ป.พัน.721767ร้อย.2พล.ร.4ทภ.3
329ป.พัน.721777ร้อย.3พล.ร.4ทภ.3
330ป.พัน.721787ร้อย.ฝึกพล.ร.4ทภ.3
331ป.พัน.7134629ป.พัน.713ไม่ปกติพล.ป.ทบ.
332ป.พัน.71319627ป.พัน.713 ร้อย.1ปกติพล.ป.ทบ.
333ป.พัน.71319637ป.พัน.713 ร้อย.2ไม่ปกติพล.ป.ทบ.
334ป.พัน.71319647ป.พัน.713 ร้อย.3ปกติพล.ป.ทบ.
335ป.พัน.71319657ร้อย.บก.ป.พัน.713ปกติพล.ป.ทบ.
336ป.พัน.71319667ร้อย.บร.ป.พัน.713ปกติพล.ป.ทบ.
337ป.พัน.7214639ห้อง ผบ.ป.พัน.721พล.ป.ทบ.
338ป.พัน.72119687ป.พัน.721 ร้อย.2พล.ป.ทบ.
339ป.พัน.72119677ป.พัน.721 ร้อย.1พล.ป.ทบ.
340ป.พัน.72119697ป.พัน.721 ร้อย.3พล.ป.ทบ.
341ป.พัน.72119707ร้อย.บก.ป.พัน.721พล.ป.ทบ.
342ป.พัน.7234659บก.ป.พัน.723พล.ป.ทบ.
343ป.พัน.72319777ป.พัน.723 ร้อย.1ปกติพล.ป.ทบ.
344ป.พัน.72319817หน่วยฝึก ป.พัน.723พล.ป.ทบ.
345ป.พัน.72319787ป.พัน.723 ร้อย.2ปกติพล.ป.ทบ.
346ป.พัน.72319807ร้อย.บก.ป.พัน.723พล.ป.ทบ.
347ป.พัน.72319797ป.พัน.723 ร้อย.3พล.ป.ทบ.
348ปตอ.๑16827ร้อย.บก.ปตอ.1พล.ปตอ.ทบ.
349พล.ป.11015ห้อง ผบ.พล.ป.ปกติ
350พล.ป.19557ร้อย.บก.พล.ป.ปกติ
351พล.ป.19567ร้อย.ป.คปม.
352พล.พัฒนา 123757ร้อย.บก.ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
353พล.พัฒนา 118915บก.ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
354พล.พัฒนา 123767ร้อย.ช เครื่องมือเบา ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
355พล.พัฒนา 15949บก. ช.พัน 112 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
356พล.พัฒนา 124497ร้อย บก.ช.พัน 112 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
357พล.พัฒนา 123967ร้อย.ช.คม.และซบร.ช.พัน 112 ช.1 รอ.ไม่ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
358พล.พัฒนา 123987ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 2 ช.พัน 112 ช.1 รอ.ไม่ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
359พล.พัฒนา 123977ร้อย ช.ก่อสร้างที่ 1 ช.พัน 112 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
360พล.พัฒนา 123997ร้อย.ช.ก่อสร้างที่ 3 ช.พัน 112 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
361พล.พัฒนา 123887ร้อย.บก.ช.พัน 52 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
362พล.พัฒนา 15929บก.ช.พัน 52 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
363พล.พัฒนา 123897ร้อย 2 ช.พัน 52 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
364พล.พัฒนา 123907ร้อย 3 ช.พัน 52 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
365พล.พัฒนา 123917ร้อย 4 ช.พัน 52 ช.1 รอ.ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
366พล.พัฒนา 126449บก.พัน.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
367พล.พัฒนา 125807ร้อย 2 พัน.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
368พล.พัฒนา 124947ร้อย.บก.พัน.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
369พล.พัฒนา 125767ร้อย 3 พัน.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
370พล.พัฒนา 125817ร้อย 1 พัน.พัฒนา 1ไม่ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
371พล.พัฒนา 121815บก.กรมพัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
372พล.พัฒนา 125067ร้อย.บก.กรมพัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
373พล.พัฒนา 121915บก.พล.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
374พล.พัฒนา 124907ร้อย.บก.พล.พัฒนา 1ไม่ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
375พล.พัฒนา 125747ร้อย.คม.กอง สน.พล.พัฒนา 1ปกติพล.พัฒนา 1ทภ.1
376พล.ม.121897ร้อย.บก.พล.ม.1ปกติพล.ม.1ทภ.3
377พล.ม.15049กอง พธ.พล.ม.1ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
378พล.ม.121907ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
379พล.ม.121917ร้อย.สห.พล.ม.1ปกติพล.ม.1ทภ.3
380พล.ม.121927ร้อย.ลว.ที่ 8พล.ม.1ทภ.3
381พล.ม.118597ร้อย.บ.พล.ม.1ปกติพล.ม.1ทภ.3
382พล.ม.15079กอง สพบ.พล.ม.1ปกติพล.ม.1ทภ.3
383พล.ม.๓26859บก.พล.ม.3
384พล.ม.๓26329ร้อย.บก.พล.ม.3
385พล.ร.112615บก.พล.ร.11ปกติพล.ร.11ทภ.1
386พล.ร.119687ร้อย.บก.พล.ร.11ปกติพล.ร.11ทภ.1
387พล.ร.159815บก.พล.ร.15พล.ร.15ทภ.4
388พล.ร.1517267ร้อย.บก.ส.พัน.35พล.ร.15ทภ.4
389พล.ร.159915บก.ร.151พล.ร.15ทภ.4
390พล.ร.1517277ร้อย.บก.ร.151พล.ร.15ทภ.4
391พล.ร.154299บก.ร.151 พัน.1พล.ร.15ทภ.4
392พล.ร.1517287ร้อย.อวบ.1พล.ร.15ทภ.4
393พล.ร.1517297ร้อย.อวบ.2พล.ร.15ทภ.4
394พล.ร.1517307ร้อย.อวบ.3พล.ร.15ทภ.4
395พล.ร.1517317ร้อย.สสก.พล.ร.15ทภ.4
396พล.ร.1517327ร้อย.สสช.พล.ร.15ทภ.4
397พล.ร.1510015บก.ร.152พล.ร.15ทภ.4
398พล.ร.154309ร้อย.บก.ร.152 พัน.1พล.ร.15ทภ.4
399พล.ร.1517347ร้อย.อวบ.1พล.ร.15ทภ.4
400พล.ร.1517357ร้อย.อวบ.2พล.ร.15ทภ.4
401พล.ร.1517367ร้อย.อวบ.3พล.ร.15ทภ.4
402พล.ร.1517377ร้อย.สสก.พล.ร.15ทภ.4
403พล.ร.1517387ร้อย.สสช.พล.ร.15ทภ.4
404พล.ร.2 รอ.7737ร้อย.ลว.ไกล 2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
405พล.ร.2 รอ.7707ร้อย.ตถ.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
406พล.ร.2 รอ.7727ร้อย.สห. พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
407พล.ร.2 รอ.7717ร้อย.บ.พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
408พล.ร.2 รอ.1615ห้อง ผบ.พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
409พล.ร.2 รอ.7747กอง พธ.พล.ร.2 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
410พล.ร.2 รอ.7697ร้อย.บก.พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
411พล.ร.35615บก.พล.ร.3พล.ร.3ทภ.2
412พล.ร.311177ร้อย.บก.พล.ร.3พล.ร.3ทภ.2
413พล.ร.311187ร้อย.สห.พล.ร.3พล.ร.3ทภ.2
414พล.ร.311197ร้อย.บ.พล.ร.3พล.ร.3ทภ.2
415พล.ร.311207ร้อย.ลว.ที่ 3พล.ร.3ทภ.2
416พล.ร.311217ร้อย.ลว.ไกลที่ 3พล.ร.3ทภ.2
417พล.ร.420577ร้อย.บก.พล.ร.4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
418พล.ร.420587ร้อย.สห.พล.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
419พล.ร.420597ร้อย.บ.พล.ร.4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
420พล.ร.420607ร้อย.ลว.ไกลที่ 4ปกติพล.ร.4ทภ.3
421พล.ร.44809กอง พธ.พล.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
422พล.ร.412615บก.พล.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
423พล.ร.420737ร้อย.ม.(ลว.) 4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
424พล.ร.44849กอง สพบ.พล.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
425พล.ร.57715บก.พล.ร.5ปกติพล.ร.5ทภ.4
426พล.ร.514477ร้อย.บก.พล.ร.5ปกติพล.ร.5ทภ.4
427พล.ร.514487ร้อย.บิน พล.ร.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
428พล.ร.514497ร้อย.ลว.ไกลที่ 5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
429พล.ร.514507ร้อย.ลว.ที่ 5ปกติพล.ร.5ทภ.4
430พล.ร.514517ร้อย.สห.พล.ร.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
431พล.ร.53699กอง พธ.ที่ 5ปกติพล.ร.5ทภ.4
432พล.ร.53709โรงนอนทหาร กอง สพบ.พล.ร.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
433พล.ร.66115บก.พล.ร.6พล.ร.6ทภ.2
434พล.ร.612447ร้อย.บก.พล.ร.6พล.ร.6ทภ.2
435พล.ร.612457ร้อย.สห.พล.ร.6พล.ร.6ทภ.2
436พล.ร.612467ร้อย.ลว.ที่ 6พล.ร.6ทภ.2
437พล.ร.612477ร้อย.ลว.ไกลที่ 6พล.ร.6ทภ.2
438พล.ร.612487ร้อย.บ.พล.ร.6พล.ร.6ทภ.2
439พล.รพศ.115777ร้อย.บก.พล.รพศ.1ปกติ
440พล.รพศ.18415ห้องจอมพล บก.พล.รพศ.1ปกติ
441พัน.ขส.23 บชร.34789บก.พัน.ขส.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
442พัน.ขส.23 บชร.320207ร้อย.บก.พัน.ขส.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
443พัน.ขส.23 บชร.320217ร้อย.ขส.รยบ.เบา.1 พัน.ขส.123 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
444พัน.ขส.23 บชร.320227ร้อย.ขส.รยบ.เบา.2 พัน.ขส.123 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
445พัน.ขส.23 บชร.320237ร้อย.ขส.รยบ.กลาง.(ผสม) พัน.ขส.123 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
446พัน.ช.กช.24487พัน.ช.กช.ร้อย.1พล.ช.กช.
447พัน.ช.คมศ.4589บก.พัน.ช.คมศ.พล.ช.กช.
448พัน.ช.คมศ.17359ร้อย.ช.คมศ.ที่ 1พล.ช.กช.
449พัน.ช.คมศ.25839ร้อย.ช.คมศ.ที่ 12พล.ช.กช.
450พัน.ช.คมศ.17379ร้อย.ช.คม.และซบร.พล.ช.กช.
451พัน.ซบร.23 บชร.34719บก.พัน.ซบร.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
452พัน.ซบร.23 บชร.320167ร้อย.บก.พัน.ซบร.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
453พัน.ซบร.23 บชร.320177ร้อย.ซบร.1 พัน.ซบร.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
454พัน.ซบร.23 บชร.320187ร้อย.ซบร.2 พัน.ซบร.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
455พัน.ซบร.23 บชร.320197ร้อย.สสซ.พัน.ซบร.23 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
456พัน.ซบร.24 บชร.43649บก.พัน.ซบร.24บชร.4ทภ.4
457พัน.ซบร.24 บชร.414367ร้อย.ซบร.ที่ 1บชร.4ทภ.4
458พัน.ซบร.24 บชร.414377ร้อย.ซบร.ที่ 2บชร.4ทภ.4
459พัน.ซบร.24 บชร.414387ร้อย.บก.บชร.4ทภ.4
460พัน.ซบร.24 บชร.414397ร้อย.สนับสนุนการซ่อมบชร.4ทภ.4
461พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.24977ร้อย.บก.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.12 รอ.ปกติ
462พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.24967ร้อย.สน.พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.ปกติ
463พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.24997ร้อย.สน.ส่วนหน้า 1 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.ไม่ปกติ
464พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.25237ร้อย.สน.ส่วนหน้า 2 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.2 รอ.ปกติ
465พัน.บ.ศบบ.23507ร้อย.บก.พัน.บ.ศบบ.ทบ.
466พัน.บ.ศบบ.5789กองบินปีกหมุนที่ 1ปกติศบบ.ทบ.
467พัน.บ.ศบบ.5829กองบินเบาปกติศบบ.ทบ.
468พัน.บ.ศบบ.5809กองบินปีกหมุนที่ 2ปกติศบบ.ทบ.
469พัน.บ.ศบบ.5769กองบินปีกหมุนที่ 9 (ผสม)ปกติศบบ.ทบ.
470พัน.บ.ศบบ.5759บก.พัน.บ.ศบบ.ทบ.
471พัน.บ.ศบบ.5799กองบินปีกหมุนที่ 3ปกติศบบ.ทบ.
472พัน.บริการ กบร.ศร.5699บก.พัน.บริการ กบร.ศร.ปกติศร.ยศ.ทบ.
473พัน.บริการ กบร.ศร.23237ร้อย.บก.พัน.บริการ กบรศร.ไม่ปกติศร.ยศ.ทบ.
474พัน.บริการ กบร.ศร.23247ร้อย.1 พัน.บริการ กบร.ศร.ปกติศร.ยศ.ทบ.
475พัน.บริการ กบร.ศร.23257ร้อย.2 พัน.บริการ กบร.ศร.ไม่ปกติศร.ยศ.ทบ.
476พัน.บริการ กบร.ศร.23267ร้อย.3 พัน.บริการ กบร.ศร.ปกติศร.ยศ.ทบ.
477พัน.บริการ กบร.ศร.23277ร้อย.4 พัน.บริการ กบร.ศร.ปกติศร.ยศ.ทบ.
478พัน.ป.ศป.26819บก.พัน.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
479พัน.ป.ศป.24647พัน.ป.ศป.ร้อย 1ศป.ยศ.ทบ.
480พัน.ปฐบ.ศบบ.23567บก.ร้อย.สสก.ปกติศบบ.ทบ.
481พัน.ปฐบ.ศบบ.5839บก.พัน.ปฐบ.ปกติศบบ.ทบ.
482พัน.ปฐบ.ศบบ.23537บก.ร้อย.อวบ.ที่ 1ปกติศบบ.ทบ.
483พัน.ปฐบ.ศบบ.23547บก.ร้อย.อวบ.ที่ 2ปกติศบบ.ทบ.
484พัน.ปฐบ.ศบบ.23557บก.ร้อย.อวบ.ที่ 3ปกติศบบ.ทบ.
485พัน.ปฐบ.ศบบ.23587บก.หน่วยฝึกทหารใหม่ปกติศบบ.ทบ.
486พัน.ปฐบ.ศบบ.23597บก.ร้อย.ปตอ.ปกติศบบ.ทบ.
487พัน.ปฐบ.ศบบ.23577บก.ร้อย.สสช.ปกติศบบ.ทบ.
488พัน.พัฒนา 34509บก.พัน.พัฒนา 3พลพัฒนา 3ทภ.3
489พัน.พัฒนา 321297ร้อย.บก. พัน.พัฒนา 3พลพัฒนา 3ทภ.3
490พัน.พัฒนา 318607ร้อย.พัฒนา 1 พัน.พัฒนา 3พลพัฒนา 3ทภ.3
491พัน.พัฒนา 318837ร้อย.พัฒนา 2 พัน.พัฒนา 3พลพัฒนา 3ทภ.3
492พัน.พัฒนา 318517ร้อย.พัฒนา 3 พัน.พัฒนา 3พลพัฒนา 3ทภ.3
493พัน.สต.กส.ทบ.5519บก.พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
494พัน.สต.กส.ทบ.23007ร้อย.บก.พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
495พัน.สต.กส.ทบ.23017ร้อย.บต.ที่ 1 พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
496พัน.สต.กส.ทบ.23027ร้อย.บต.ที่ 2 พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
497พัน.สต.กส.ทบ.23037ร้อย.บร.พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
498พัน.สต.กส.ทบ.23047ร้อย.ทดแทนและเพิ่มเติมสัตว์ พัน.สต.กส.ทบ.กส.ทบ.ทภ.3
499พัน.สบร.21 บชร.12809บก.พัน.สบร.21บชร.1ทภ.1
500พัน.สบร.21 บชร.19937ร้อย.บก.พัน.สบร.21บชร.1ทภ.1
501พัน.สบร.21 บชร.19947ร้อย.คลัง.พัน.สบร.21บชร.1ทภ.1
502พัน.สบร.21 บชร.19957ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.21บชร.1ทภ.1
503พัน.สบร.21 บชร.19967ร้อย.ส่งกำลัง สป.สนาม พัน.สบร.21บชร.1ทภ.1
504พัน.สบร.23 บชร.321119บก.พัน.สบร.123 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
505พัน.สบร.23 บชร.320127ร้อย.บก.พัน.สบร.123 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
506พัน.สบร.23 บชร.320157ร้อย.ส่งกำลัง สป.พัน.สบร.123 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
507พัน.สบร.23 บชร.320137ร้อย.คลัง สป.พัน.สบร.123 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
508พัน.สบร.23 บชร.320147ร้อย.บร.สนาม พัน.สบร.123 บชร.3ปกติบชร.3ทภ.3
509พัน.สบร.24 บชร.43659บก.พัน.บชร.4ทภ.4
510พัน.สบร.24 บชร.414407ร้อย.บก.บชร.4ทภ.4
511พัน.สบร.24 บชร.414417ร้อย.คลังบชร.4ทภ.4
512พัน.สบร.24 บชร.414427ร้อย.บริการสนามบชร.4ทภ.4
513พัน.สบร.24 บชร.414437ร้อย.ส่งกำลังบำรุงบชร.4ทภ.4
514พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.34749บก.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
515พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.320297บก.ร้อย.บก.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
516พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.320307บก.ร้อย.สพ.คส.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
517พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.320317บก.ร้อย.รก.พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
518พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.320327บก.ร้อย.สพ.ส่งกำลังกระสุน พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3ไม่ปกติบชร.3ทภ.3
519พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.43639บก.พัน.บชร.4ทภ.4
520พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.414347ร้อย.บก.บชร.4ทภ.4
521พัน.สพ.กระสุน 24 บชร.414357ร้อย.สพ.ส่งกำลังกระสุนบชร.4ทภ.4
522พัน.สร.1 พล.1 รอ.2299พัน.สร.ที่ 1 พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
523พัน.สร.1 พล.1 รอ.6647ร้อย บก.พล.1 รอ.ทภ.1
524พัน.สร.1 พล.1 รอ.6657ร้อย สร.ที่ 1พล.1 รอ.ทภ.1
525พัน.สร.1 พล.1 รอ.6667ร้อย สร.ที่ 2พล.1 รอ.ทภ.1
526พัน.สร.1 พล.1 รอ.6677ร้อย สร.ที่ 3พล.1 รอ.ทภ.1
527พัน.สร.1 พล.1 รอ.6687ร้อย สนับสนุนพล.1 รอ.ทภ.1
528พัน.สร.1 พล.1 รอ.6697กอง สพบ.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
529พัน.สร.1 พล.1 รอ.6707กอง พธ.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
530พัน.สร.1 พล.1 รอ.6717ร้อย.ลว.ไกลที่ 1 พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
531พัน.สร.1 พล.1 รอ.6727ร้อย.ลว.ที่ 1 พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
532พัน.สร.1 พล.1 รอ.6737ร้อย.สห.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
533พัน.สร.1 พล.1 รอ.6747ร้อย.บก.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
534พัน.สร.1 พล.1 รอ.6757ร้อย.บ.พล.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
535พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.7847ร้อย.บก.พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
536พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.7867ร้อย.สร.1 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
537พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.7877ร้อย.สร.2 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
538พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.2469พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
539พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.7887ร้อย.สร.3 พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
540พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.7857ร้อย.สร.สน พัน.สร.2 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
541พัน.สร.23 บชร.34739บก.พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
542พัน.สร.23 บชร.320247ร้อย.บก.พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
543พัน.สร.23 บชร.320257หน่วยศัลยกรรมสนาม พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
544พัน.สร.23 บชร.320267ร้อย.สร.1 พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
545พัน.สร.23 บชร.320277ร้อย.สร.2 พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
546พัน.สร.23 บชร.320287ร้อย.สร.3 พัน.สร.23ปกติบชร.3ทภ.3
547พัน.สร.53719บก.พัน.ปกติพล.ร.5ทภ.4
548พัน.สร.514537ร้ิอย.สร.สน.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
549พัน.สร.514547ร้ิอย.สร.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
550พัน.สร.514557ร้ิอย.สร.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
551พัน.สร.515127ร้อย.สร.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
552พัน.สร.514527ร้อย.บก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
553พัน.สร.63339บก.พ้น.สร.ที่ 6พล.ร.6ทภ.2
554พัน.สร.612617พัน.สร.ที่ 6 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
555พัน.สร.612627พัน.สร.ที่ 6 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
556พัน.สร.612637พัน.สร.ที่ 6 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
557พัน.สร.85069บก.พัน.สร.ที่ 8พล.ม.1ทภ.3
558พัน.สร.821957ร้อย.บก.พัน.สร.ที่ 8พล.ม.1ทภ.3
559พัน.สร.821967ร้อย.สนับสนุน พัน.สร.ที่ 8พล.ม.1ทภ.3
560พัน.สร.821977ร้อย.สร.ที่ 1พล.ม.1ทภ.3
561พัน.สร.821987ร้อย.สร.ที่ 2พล.ม.1ทภ.3
562พัน.สร.85079กอง สพบ.พล.ม.1ปกติพล.ม.1ทภ.3
563ม.221997ร้อย.บก.ม.2ปกติพล.ม.1ทภ.3
564ม.222007ร้อย.ค.ม.2ปกติพล.ม.1ทภ.3
565ม.222017ร้อย.ลว.ม.2พล.ม.1ทภ.3
566ม.222027ร้อย.ถ.1 ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
567ม.222037ร้อย.รสพ.ม.12 ( ยุบหน่วย ) /เก็บไว้ที่โรงเลี้ยง ม.พล.ม.1ทภ.3
568กอศจ.ยศ.ทบ.22047คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
569ม.312815บก.ม.3ปกติพล.ม.1ทภ.3
570ม.322327ร้อย.บก.ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
571ม.322337ร้อย.ค.หนัก ม.3ปกติพล.ม.1ทภ.3
572ม.322347ร้อย.สสก.ฯปกติพล.ม.1ทภ.3
573ม.322357ร้อย.สสช.ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
574ม.322367ร้อย.ม.(ก.)1ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
575ม.322377ร้อย.ม.(ก.)2ฯปกติพล.ม.1ทภ.3
576ม.322387ร้อย.ม..(ก.)3ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
577ม.พัน.105109บก.ม.พัน.10ปกติพล.ม.1ทภ.3
578ม.พัน.1022127ร้อย.สสก.ปกติพล.ม.1ทภ.3
579ม.พัน.1022137ร้อย.สสช.ปกติพล.ม.1ทภ.3
580ม.พัน.1022147ร้อย.ม.ที่ 1ปกติพล.ม.1ทภ.3
581ม.พัน.1022157ร้อย.ม.ที่ 2ปกติพล.ม.1ทภ.3
582ม.พัน.1022167ร้อย.ม.ที่ 3ปกติพล.ม.1ทภ.3
583ม.พัน.1022177ร้อย.ฝึกปกติพล.ม.1ทภ.3
584ม.พัน.1322347ร้อย.สสก.ฯปกติพล.ม.1ทภ.3
585ม.พัน.1322647บก.ม.พัน.13 ( รอง.)ปกติพล.ม.1ทภ.3
586ม.พัน.135199บก.ม.พัน.13 ( ผบ.)ปกติพล.ม.1ทภ.3
587ม.พัน.1322357ร้อย.สสช.ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
588ม.พัน.1322367ร้อย.ม.(ก.)1ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
589ม.พัน.1322377ร้อย.ม.(ก.)2ฯปกติพล.ม.1ทภ.3
590ม.พัน.1322387ร้อย.ม..(ก.)3ฯไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
591ม.พัน.155129บก.ม.พัน.15ปกติพล.ม.1ทภ.3
592ม.พัน.1522237บก.ร้อย.สสช.ม.พัน.15ปกติพล.ม.1ทภ.3
593ม.พัน.1522247บก.ร้อย.ม.(ก.) ที่ 1 ม.พัน.15ปกติพล.ม.1ทภ.3
594ม.พัน.1522257บก.ร้อย.ม.(ก.) ที่ 12 ม.พัน.15ปกติพล.ม.1ทภ.3
595ม.พัน.1522267บก.ร้อย.ม.(ก.) ที่ 3 ม.พัน.15ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
596ม.พัน.1524987บก.ร้อย.สสก.ม.พัน.15ปกติพล.ม.1ทภ.3
597ม.พัน.163729บก.พัน.ปกติพล.ร.5ทภ.4
598ม.พัน.1614567ร้อย.บก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
599ม.พัน.1614577ร้อย.ถ.1.ม.พัน.16ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
600ม.พัน.1614587ร้อย.ถ.2.ม.พัน.16ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
601ม.พัน.17 รอ.2269ม.พัน.17 รอ.มทบ.11ทภ.1
602ม.พัน.17 รอ.6517ร้อย บก.มทบ.11ทภ.1
603ม.พัน.17 รอ.6527ร้อย ถ.1มทบ.11ทภ.1
604ม.พัน.17 รอ.6537ร้อย ถ.2มทบ.11ทภ.1
605ม.พัน.17 รอ.6547ร้อย ถ.3มทบ.11ทภ.1
606ม.พัน.17 รอ.6557ร้อย ฝึกมทบ.11ทภ.1
607ม.พัน.185159บก.ม.พัน.18ปกติพล.ม.1ทภ.3
608ม.พัน.1822437บก.ร้อย.สสก. ม.พัน.18ปกติพล.ม.1ทภ.3
609ม.พัน.1822447บก.ร้อย.สสช. ม.พัน.18ปกติพล.ม.1ทภ.3
610ม.พัน.1822457บก.ร้อย.ม.(ก) 1 ม.พัน.18ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
611ม.พัน.1822467บก.ร้อย.ม.(ก) 2 ม.พัน.18ปกติพล.ม.1ทภ.3
612ม.พัน.1822477บก.ร้อย.ม.(ก) 3 ม.พัน.18ปกติพล.ม.1ทภ.3
613ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.2459บก.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
614ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7797ร้อย.บก.ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
615ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7807ร้อย.ถ.1 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
616ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7817ร้อย.ถ.2 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
617ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7827ร้อย.ถ.3 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
618ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7837ร้อย.ฝึก (ยุบหน่วย) เก็บไว้ที่ บก.ม.พัน.2 พล.ร.2 รปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
619ม.พัน.213309บก.ม.พัน.21พล.ร.6ทภ.2
620ม.พัน.2112497ร้อย.บก.ม.พัน.21พล.ร.6ทภ.2
621ม.พัน.2112507ร้อย.ถ.1พล.ร.6ทภ.2
622ม.พัน.2112517ร้อย.ถ.2พล.ร.6ทภ.2
623ม.พัน.2112527ร้อย.ถ.3พล.ร.6ทภ.2
624ม.พัน.2112537ร้อย.ฝึก ม.พัน.21พล.ร.6ทภ.2
625ม.พัน.265169บก.ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
626ม.พัน.2622487ร้อย.บก.ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
627ม.พัน.2622497ร้อย.ถ.1 ม.พัน.26ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
628ม.พัน.2622507ร้อย.ถ.2 ม.พัน.26ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
629ม.พัน.2622517ร้อย.ถ.3 ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
630ม.พัน.2622527บก.ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
631ม.พัน.2622027ร้อย.ถ.1 ม.พัน.26ปกติพล.ม.1ทภ.3
632ม.พัน.2818689บก.ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
633ม.พัน.2822619ห้อง ผบ.ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
634ม.พัน.2818619ร้อย.บก.ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
635ม.พัน.2821929ร้อย.ม.1ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
636ม.พัน.2822019ร้อย.ม.2 ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
637ม.พัน.2821319ร้อย.ม.3 ม.พัน.28พล.ม.1ทภ.3
638ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.25537ที่สวดมนต์ ร้อย.บก. ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
639ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.25889ห้อง ผบ.ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
640ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.25637ที่สวดมนต์ ร้อย.ม.ที่2 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
641ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.25707ที่สวดมนต์ ร้อย.ม.ที่ 3 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
642ม.พัน.75099บก.ม.พัน.7พล.ม.1ทภ.3
643ม.พัน.722067ร้อย.สสก.พล.ม.1ทภ.3
644ม.พัน.722077ร้อย.สสช.พล.ม.1ทภ.3
645ม.พัน.722087ร้อย.ม.ที่ 1พล.ม.1ทภ.3
646ม.พัน.722097ร้อย.ม.ที่ 2พล.ม.1ทภ.3
647ม.พัน.722107ร้อย.ม.ที่ 3พล.ม.1ทภ.3
648ม.พัน.722117ร้อย.ฝึกพล.ม.1ทภ.3
649ม.พัน.83099บก.ม.พัน.8พล.ร.3ทภ.2
650ม.พัน.811227ร้อย.ฝึก ม.พัน.8พล.ร.3ทภ.2
651ม.พัน.811237ร้อย.บก.ม.พัน.8พล.ร.3ทภ.2
652ม.พัน.811247ร้อย.ถ.1พล.ร.3ทภ.2
653ม.พัน.811257ร้อย.ถ.2พล.ร.3ทภ.2
654ม.พัน.811267ร้อย.ถ.3พล.ร.3ทภ.2
655ม.พัน.94839บก.ม.พัน.9ปกติพล.ร.4ทภ.3
656ม.พัน.920687ร้อย.บก.ม.พัน.9ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
657ม.พัน.920697ร้อย.ถ.1  ม.พัน.9ปกติพล.ร.4ทภ.3
658ม.พัน.920707ร้อย.ถ.2  ม.พัน.9ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
659ม.พัน.920717ร้อย.ถ.3  ม.พัน.9ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
660ม.พัน.920727ร้อยฝึก ม.พัน.9ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
661มทบ.1210067ร้อย.มทบ.12ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
662มทบ.123415ห้องทำงาน ผบ.มทบ.12ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
663มทบ.1310357ร้อย.มทบ.13มทบ.13ทภ.1
664มทบ.1310377กอง รจ.มทบ.13มทบ.13ทภ.1
665มทบ.132919ห้อง พิพิธภัณฑ์ มทบ.13มทบ.13ทภ.1
666มทบ.1310367ร้อย.สห.มทบ.13มทบ.13ทภ.1
667มทบ.133715ห้อง ผบ.มทบ.13มทบ.13ทภ.1
668มทบ.1410387บก.ร้อย.มทบ.14มทบ.14ทภ.1
669มทบ.15 (จทบ.พ.บ.)4019บก.มทบ.15ปกติมทบ.15ทภ.1
670มทบ.15 (จทบ.พ.บ.)2859รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ มว.พล.สร.ไม่ปกติมทบ.15ทภ.1
671มทบ.15 (จทบ.พ.บ.)10187ร้อย.สห.มทบ.15มทบ.15ทภ.1
672มทบ.15 (จทบ.พ.บ.)10177ร้อย.บก.มทบ.15มทบ.15ทภ.1
673มทบ.15 (จทบ.พ.บ.)10197กอง รจ.มทบ.15มทบ.15ทภ.1
674มทบ.3111515บก.มทบ.31 (เดิมเป็น มทบ.4)มทบ.31ทภ.3
675มทบ.3120047ร้อย.บร.มทบ.31มทบ.31ทภ.3
676มทบ.3120057ร้อย.สห.มทบ.31มทบ.31ทภ.3
677มทบ.3120067รจ.มทบ.31มทบ.31ทภ.3
678มทบ.3211715บก.มทบ.32 (เดิมเป็น มทบ.7)ปกติมทบ.32ทภ.3
679มทบ.3220077ร้อย.มทบ.32ปกติมทบ.32ทภ.3
680มทบ.3220087รจ.มทบ.32ปกติมทบ.32ทภ.3
681มทบ.3220097ร้อย.สห.มทบ.32ไม่ปกติมทบ.32ทภ.3
682มทบ.3312015บก.มทบ.33 (นามเดิม บก.จทบ.ช.ม.)มทบ.33ทภ.3
683มทบ.3320337ร้อย.บร.มทบ.33มทบ.33ทภ.3
684มทบ.3320347ร้อย.สห.มทบ.33มทบ.33ทภ.3
685มทบ.3320357รจ.มทบ.33มทบ.33ทภ.3
686ร.11 พัน.3 รอ.7257ร้อย.สสก.พล.1 รอ.ทภ.1
687ร.11 พัน.3 รอ.7267ร้อย.สสช.พล.1 รอ.ทภ.1
688ร.11 พัน.3 รอ.7277ร้อย.อวบ.ที่ 1พล.1 รอ.ทภ.1
689ร.11 พัน.3 รอ.7287ร้อย.อวบ.ที่ 2พล.1 รอ.ทภ.1
690ร.11 พัน.3 รอ.7297ร้อย.อวบ.ที่ 3พล.1 รอ.ทภ.1
691ร.11 พัน.3 รอ.7307ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
692ร.1112715บก.ร.111ปกติพล.ร.11ทภ.1
693ร.1119697ร้อย.บก.ร.111พล.ร.11ทภ.1
694ร.11119287ร้อย.ค.หนัก ร.111พล.ร.11ทภ.1
695ร.111 พัน.12759บก.ร.111 พัน.1ปกติพล.ร.11ทภ.1
696ร.111 พัน.19707บก.ร้อย.อวบ.ที่.1ไม่ปกติพล.ร.11ทภ.1
697ร.111 พัน.19717บก.ร้อย.อวบ.ที่.2ไม่ปกติพล.ร.11ทภ.1
698ร.111 พัน.19727บก.ร้อย.อวบ.ที่.3ปกติพล.ร.11ทภ.1
699ร.111 พัน.19737บก.ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.11ทภ.1
700ร.111 พัน.19747บก.ร้อย.สสช.ปกติพล.ร.11ทภ.1
701ร.1122815บก.ร.112ปกติพล.ร.11ทภ.1
702ร.1129757ร้อย.บก.ร.112ไม่ปกติพล.ร.11ทภ.1
703ร.1127ร้อย.ค.หนัก ร.112ไม่ปกติพล.ร.11ทภ.1
704ร.112 พัน.19797บก.ร้อย.สสก.ร.112 พัน.1ปกติพล.ร.11ทภ.1
705ร.112 พัน.19807บก.ร้อย.สสช.ร.112 พัน.1ปกติพล.ร.11ทภ.1
706ร.112 พัน.19767บก.ร.112 พัน.1 ร้อย.1ปกติพล.ร.11ทภ.1
707ร.112 พัน.19777บก.ร.112 พัน.1 ร้อย.2ปกติพล.ร.11ทภ.1
708ร.112 พัน.19787บก.ร.112 พัน.1 ร้อย.3ปกติพล.ร.11ทภ.1
709ร.112 พัน.12769บก.ร.112 พัน.1พล.ร.11ทภ.1
710ร.12 พัน.1 รอ.8217ร้อย.สสก.ร.12 พัน.1รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
711ร.12 พัน.1 รอ.8227ร้อย.บก.ร.12 พัน.1รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
712ร.12 พัน.1 รอ.8257ร้อย.ร.ที่3 ร.12 พัน.1 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
713ร.12 พัน.1 รอ.2519บก.ร.12 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
714ร.12 พัน.1 รอ.8237ร้อย.ร ที่1 ร.12 พัน.1 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
715ร.12 พัน.1 รอ.8247ร้อย.ร.ที่ 2 ร.12 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
716ร.12 พัน.1 รอ.8267ฝธก/กพ. ร.12 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
717ร.12 พัน.2 รอ.2529บก.ร.12 พัน.2 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
718ร.12 พัน.2 รอ.8277บก.ร้อย.สสก.ร.12 พัน.2 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
719ร.12 พัน.2 รอ.8287บก.ร้อย. ร้อยบก.ร.12 พัน.2 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
720ร.12 พัน.2 รอ.8297บก.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.ร้อย.1ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
721ร.12 พัน.2 รอ.8307บก.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
722ร.12 พัน.2 รอ.8317บก.ร้อย.ร.ร.12 พัน.2 รอ.ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
723ร.12 พัน.2 รอ.8327ร้อย.ฝึก ร.12 พัน.2 รองไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
724ร.12 พัน.3 รอ.8337ประจำกองร้อย ร้อย.บก.ร.12 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
725ร.12 พัน.3 รอ.8347ประจำกองร้อย ร้อย.สสก.ร.12 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
726ร.12 พัน.3 รอ.8357ประจำกองร้อย ร้อย.ร.ร.12 พัน.3 รอ.ร้อย.1ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
727ร.12 พัน.3 รอ.8367ประจำกองร้อย ร้อย.ร.ร.12 พัน.3 รอ.ร้อย.2ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
728ร.12 พัน.3 รอ.8377ประจำกองร้อย ร้อย.ร.ร.12 พัน.3 รอ.ร้อย.3ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
729ร.12 พัน.3 รอ.8387ประจำกองร้อย หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.12 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
730ร.12 พัน.3 รอ.2539ประจำห้อง ผบ.ร.12 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
731ร.12 รอ.1815ห้อง ผบ.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
732ร.12 รอ.8177ที่สวดมนต์ ร้อย.บก.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
733ร.12 รอ.8187แหล่งสมาคมนายทหารไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
734ร.12 รอ.8197ห้อง ผบ.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
735ร.12 รอ.8207มว.เสนารักษ์ ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
736ร.135915บก.ร.13พล.ร.3ทภ.2
737ร.1311957ร้อย.บก.ร.13พล.ร.3ทภ.2
738ร.1311967ร้อย.ค.หนัก ร.13พล.ร.3ทภ.2
739ร.1311977ร้อย.รสพ.ร.13พล.ร.3ทภ.2
740ร.1311987ร้อย.ฝึก ร.13พล.ร.3ทภ.2
741ร.13 พัน.13229บก.ร.13 พัน.1พล.ร.3ทภ.2
742ร.13 พัน.111997ร้อย.สสก.ร.13 พัน 1พล.ร.3ทภ.2
743ร.13 พัน.112007ร้อย.สสช.ร.13 พัน 1พล.ร.3ทภ.2
744ร.13 พัน.112017ร้อย.ฝึก ร.13 พัน 1พล.ร.3ทภ.2
745ร.13 พัน.112027ร.13 พัน 1 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
746ร.13 พัน.112037ร.13 พัน 1 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
747ร.13 พัน.112047ร.13 พัน 1 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
748ร.13 พัน.23239บก.ร.13 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
749ร.13 พัน.212057ร้อย.สสก.ร.13 พัน 2พล.ร.3ทภ.2
750ร.13 พัน.212067ร้อย.สสช.ร.13 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
751ร.13 พัน.212077ร้อย.ฝึก ร.13 พัน 2พล.ร.3ทภ.2
752ร.13 พัน.212087ร.13 พัน 2 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
753ร.13 พัน.212097ร.13 พัน 2 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
754ร.13 พัน.212107ร.13 พัน 3 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
755ร.13 พัน.33249บก.ร.13 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
756ร.13 พัน.312117ร้อย.สสก.ร.13 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
757ร.13 พัน.312127ร้อย.สสช.ร.13 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
758ร.13 พัน.312137ร้อย.ฝึก ร.13 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
759ร.13 พัน.312147ร.13 พัน 3 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
760ร.13 พัน.312157ร.13 พัน 3 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
761ร.13 พัน.312167ร.13 พัน 3 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
762ร.157915บก.ร.15ปกติพล.ร.5ทภ.4
763ร.1514957ร้อย.บก.ร.15ปกติพล.ร.5ทภ.4
764ร.1514967ร้อย.ค.หนัก ร.15ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
765ร.1514977ร้อย.ฝึก ร.15ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
766ร.1514987ร้อย.รสพ.ร.15ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
767ร.15 พัน.13809บก.ร.15 พัน.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
768ร.15 พัน.115007ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
769ร.15 พัน.115017ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
770ร.15 พัน.115027ร้อย.สสกไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
771ร.15 พัน.115037ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
772ร.15 พัน.114987ร้อย.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
773ร.15 พัน.23819บก.ร.15 พัน.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
774ร.15 พัน.215057ร้อย.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
775ร.15 พัน.215067ร้อย.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
776ร.15 พัน.215077ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
777ร.15 พัน.215087ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.5ทภ.4
778ร.15 พัน.215097ร้อย.สสช.ปกติพล.ร.5ทภ.4
779ร.15 พัน.215107ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.5ทภ.4
780ร.15 พัน.43839บก.ร.15 พัน.4ปกติพล.ร.5ทภ.4
781ร.15 พัน.415177ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
782ร.15 พัน.415187ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
783ร.15 พัน.415197ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
784ร.15 พัน.415207ร้อย.สนับสนุนปกติพล.ร.5ทภ.4
785ร.166315บก.ร.16พล.ร.6ทภ.2
786ร.1612947ร้อย.บก.ร.16พล.ร.6ทภ.2
787ร.1612957ร้อย.ค.หนัก ร.16พล.ร.6ทภ.2
788ร.1612967ร้อย.รสพ.ร.16พล.ร.6ทภ.2
789ร.1612977ร้อย.ฝึก ร.16พล.ร.6ทภ.2
790ร.16 พัน.13399บก.ร.16 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
791ร.16 พัน.112987ร้อย.สสก.ร.16 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
792ร.16 พัน.112997ร้อย บก.ร.6ปกติพล.ร.6ทภ.2
793ร.16 พัน.113007ร้อย.ฝึก ร.16 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
794ร.16 พัน.113017ร.16 พัน.1 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
795ร.16 พัน.113027ร.16 พัน.1 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
796ร.16 พัน.113037ร.16 พัน.1 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
797ร.1721447ร้อย.รสพ.ร.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
798ร.1712915บก.ร.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
799ร.1721437ร้อย.ค.หนัก.ร.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
800ร.1721427ร้อย.บก.ร.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
801ร.1721457มว.ตถ.ร.17ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
802ร.17 พัน.34989บก.ร.17 พัน.3ปกติพล.ร.7ทภ.3
803ร.17 พัน.321587ร้อย.1ปกติพล.ร.7ทภ.3
804ร.17 พัน.321597ร้อย.2ปกติพล.ร.7ทภ.3
805ร.17 พัน.321607ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
806ร.17 พัน.321617ร้อย.สสก.ไม่ปกติพล.ร.7ทภ.3
807ร.17 พัน.321637ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.7ทภ.3
808ร.17 พัน.321627ร้อย.สสช.ปกติพล.ร.7ทภ.3
809ร.17 พัน.44999บก.ร.17 พัน.4ปกติพล.ร.7ทภ.3
810ร.17 พัน.421647ร้อย.1ปกติพล.ร.7ทภ.3
811ร.17 พัน.421657ร้อย.2ปกติพล.ร.7ทภ.3
812ร.17 พัน.421667ร้อย.3ปกติพล.ร.7ทภ.3
813ร.17 พัน.421677ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.7ทภ.3
814ร.2 พัน.1 รอ.8047-พล.ร.2 รอ.ทภ.1
815ร.2 พัน.1 รอ.2489บก.ร.12 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
816ร.2 พัน.1 รอ.7997ร้อย.สสก.ร.12 พัน.1 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
817ร.2 พัน.1 รอ.8007ร้อย.บก.ร.12 พัน.1 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
818ร.2 พัน.1 รอ.8017กองร้อยทหารราบยานเกราะที่ 1 ร.12 พัน.1 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
819ร.2 พัน.1 รอ.8027กองร้อยทหารราบยานเกราะที่ 12 ร.12 พัน.1 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
820ร.2 พัน.1 รอ.8037กองร้อยทหารราบยานเกราะที่ 3 ร.12 พัน.1 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
821ร.2 พัน.2 รอ.2499บก.ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
822ร.2 พัน.2 รอ.8057ร้อย.สสก.ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
823ร.2 พัน.2 รอ.8067ร้อย.สสช.ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
824ร.2 พัน.2 รอ.8077ร้อย.อวบ.1 ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
825ร.2 พัน.2 รอ.8087ร้อย.อวบ.12 ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
826ร.2 พัน.2 รอ.8097ร้อย.อวบ.3 ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
827ร.2 พัน.2 รอ.8107บก.ร.12 พัน.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
828ร.2 พัน.3 รอ.2509บก.ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
829ร.2 พัน.3 รอ.8117ร้อย.สสก.ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
830ร.2 พัน.3 รอ.8127ร้อย.สสช.ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
831ร.2 พัน.3 รอ.8137ร้อย.อวบ.1 ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
832ร.2 พัน.3 รอ.8147ร้อย.อวบ.12 ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
833ร.2 พัน.3 รอ.8157ร้อย.อวบ.3 ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
834ร.2 พัน.3 รอ.8167บก.ร.12 พัน.3 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
835ร.2 รอ.1715บก.ร.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
836ร.2 รอ.7957ร้อย.บก.ร.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
837ร.2 รอ.7967มว.ตถ.ร.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
838ร.2 รอ.7977ร้อย.ค.หนัก.ร.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
839ร.2 รอ.7987บก.ร.12 รอ.พล.ร.2 รอ.ทภ.1
840ร.21 พัน.1 รอ.2549บก.ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
841ร.21 พัน.1 รอ.8437ร้อย.สสก.ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
842ร.21 พัน.1 รอ.8447ร้อย.สสช.ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
843ร.21 พัน.1 รอ.8457ร้อย.อวบ.1 ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
844ร.21 พัน.1 รอ.8467ร้อย.อวบ.12 ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
845ร.21 พัน.1 รอ.8477ร้อย.อวบ.3 ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
846ร.21 พัน.1 รอ.8487บก.ร.121 พัน.1 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
847ร.21 พัน.2 รอ.2559บก.ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
848ร.21 พัน.2 รอ.8497ร้อย.สสก.ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
849ร.21 พัน.2 รอ.8507ร้อย.สสช.ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
850ร.21 พัน.2 รอ.8527ร้อย.อวบ.12 ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
851ร.21 พัน.2 รอ.8537ร้อย.อวบ.3 ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
852ร.21 พัน.2 รอ.8547บก.ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
853ร.21 พัน.2 รอ.8517ร้อย.อวบ.1 ร.121 พัน.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
854ร.21 พัน.3 รอ.2569บก.ร.21 พัน.3รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
855ร.21 พัน.3 รอ.8607บก.ร.21 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
856ร.21 พัน.3 รอ.8557ร้อย.สสก. ร.21 พัน.3 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
857ร.21 พัน.3 รอ.8567บก.ร้อย.สสช. ร.21 พัน.3 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
858ร.21 พัน.3 รอ.8577บก.ร้อย.อวบ.ที่ 1 ร.21 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
859ร.21 พัน.3 รอ.8587บก.ร้อย.อวบ.ที่ 2 ร.21 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
860ร.21 พัน.3 รอ.8597บก.ร้อย.อวบ.ที่ 3 ร.21 พัน.3 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
861ร.21 รอ.1915บก.ร.21 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
862ร.21 รอ.8397ร้อย.บก.ร.21 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
863ร.21 รอ.8417ร้อย.ค.หนัก ร.21 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
864ร.21 รอ.8407มว.ตถ.ร.21 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
865ร.21 รอ.8427ร้อย.บก.ร.21 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
866ร.236415บก.ร.23ปกติพล.ร.6ทภ.2
867ร.2313167ร้อย.บก.ร.23ปกติพล.ร.6ทภ.2
868ร.2313177ร้อย.ค.หนัก ร.23ปกติพล.ร.6ทภ.2
869ร.2313187ร้อย.รสพ.ร.23ปกติพล.ร.6ทภ.2
870ร.2313197ร้อย.ฝึก ร.23ปกติพล.ร.6ทภ.2
871ร.23 พัน.13429บก.ร.23 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
872ร.23 พัน.113207ร้อย.สสก.ร.23 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
873ร.23 พัน.113217ร้อย.สสช.ร.23 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
874ร.23 พัน.113227ร้อย.ฝึก ร.23 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
875ร.23 พัน.113237ร.23 พัน.1 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
876ร.23 พัน.113247ร.23 พัน.1 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
877ร.23 พัน.113257ร.23 พัน.1 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
878ร.23 พัน.33449บก.ร.23 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
879ร.23 พัน.313327ร้อย.สสก.ร.23 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
880ร.23 พัน.313337ร้อย.สสช.ร.23 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
881ร.23 พัน.313347ร้อย.ฝึก ร.23 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
882ร.23 พัน.333357ร.23 พัน.3 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
883ร.23 พัน.333367ร.23 พัน.3 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
884ร.23 พัน.313377ร.23 พัน.3 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
885ร.23 พัน.43459บก.ร.23 พัน.4พล.ร.6ทภ.2
886ร.23 พัน.413387ร้อย.สสก.ร.23 พัน.4พล.ร.6ทภ.2
887ร.23 พัน.413397ร้อย.สสช.ร.23 พัน.4พล.ร.6ทภ.2
888ร.23 พัน.413407ร้อย.ฝึก ร.23 พัน.4พล.ร.6ทภ.2
889ร.23 พัน.413417ร.23 พัน.4 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
890ร.23 พัน.413427ร.23 พัน.4 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
891ร.23 พัน.413437ร.23 พัน.4 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
892ร.2515257ร้อย.บก.ร.25ปกติพล.ร.5ทภ.4
893ร.2515267ร้อย.ฝึก.ร.25ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
894ร.2515277ร้อย.ค.หนัก ร.25ปกติพล.ร.5ทภ.4
895ร.258015บก.ร.25ปกติพล.ร.5ทภ.4
896ร.25 พัน.13859บก.ร.25 พัน.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
897ร.25 พัน.115297ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
898ร.25 พัน.115307ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
899ร.25 พัน.115317ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
900ร.25 พัน.115327ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.5ทภ.4
901ร.25 พัน.115337ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
902ร.25 พัน.115347ร้อย.ฝึกไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
903ร.25 พัน.23869บก.ร.25 พัน.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
904ร.25 พัน.215357ร้อย.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
905ร.25 พัน.215367ร้อย.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
906ร.25 พัน.215377ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
907ร.25 พัน.2489ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.5ทภ.4
908ร.25 พัน.215397ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
909ร.25 พัน.215407ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.5ทภ.4
910ร.25 พัน.33879บก.ร.25 พัน.3ปกติพล.ร.5ทภ.4
911ร.25 พัน.315417ร้อย.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
912ร.25 พัน.315427ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
913ร.25 พัน.315437ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
914ร.25 พัน.315447ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.5ทภ.4
915ร.25 พัน.315457ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
916ร.25 พัน.315467ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.5ทภ.4
917ร.35715บก.ร.3พล.ร.3ทภ.2
918ร.311407ร้อย.บก.ร.3พล.ร.3ทภ.2
919ร.311417ร้อย.ค.หนัก ร.3พล.ร.3ทภ.2
920ร.311427ร้อย.ฝึก ร.3พล.ร.3ทภ.2
921ร.311437ร้อย.รสพ.ร.3พล.ร.3ทภ.2
922ร.3 พัน.23159บก.ร.3 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
923ร.3 พัน.211507ร้อย.สสก.ร.3 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
924ร.3 พัน.211517ร้อย.สสช.ร.3 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
925ร.3 พัน.211527ร.3 พัน.2 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
926ร.3 พัน.211537ร.3 พัน.2 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
927ร.3 พัน.211547ร.3 พัน.2 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
928ร.3 พัน.211557ร้อย.ฝึก ร.3 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
929ร.3 พัน.33169บก.ร.3 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
930ร.3 พัน.311567ร้อย.สสก.ร.3 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
931ร.3 พัน.311577ร้อย.สสช.ร.3 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
932ร.3 พัน.311587ร้อย.ฝึก ร.3 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
933ร.3 พัน.311597ร.3 พัน.3 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
934ร.3 พัน.311607ร.3 พัน.3 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
935ร.3 พัน.311617ร.3 พัน.3 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
936ร.31 พัน.1 รอ.2389ร.31 พัน.1 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
937ร.31 พัน.1 รอ.7357ร้อย.สสก.พล.1 รอ.ทภ.1
938ร.31 พัน.1 รอ.7367ร้อย.สสช.พล.1 รอ.ทภ.1
939ร.31 พัน.1 รอ.7377ร้อย.อวบ.ที่ 1พล.1 รอ.ทภ.1
940ร.31 พัน.1 รอ.7387ร้อย.อวบ.ที่ 2พล.1 รอ.ทภ.1
941ร.31 พัน.1 รอ.7397ร้อย.อวบ.ที่ 3พล.1 รอ.ทภ.1
942ร.31 พัน.1 รอ.7407ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
943ร.31 พัน.2 รอ.2399ร.31 พัน.2 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
944ร.31 พัน.2 รอ.7417ร้อย.สสก.พล.1 รอ.ทภ.1
945ร.31 พัน.2 รอ.7427ร้อย.สสช.พล.1 รอ.ทภ.1
946ร.31 พัน.2 รอ.7437ร้อย.อวบ.ที่ 1พล.1 รอ.ทภ.1
947ร.31 พัน.2 รอ.7447ร้อย.อวบ.ที่ 2พล.1 รอ.ทภ.1
948ร.31 พัน.2 รอ.7457ร้อย.อวบ.ที่ 3พล.1 รอ.ทภ.1
949ร.31 พัน.2 รอ.7467ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
950ร.31 พัน.3 รอ.2409ร.31 พัน.3 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
951ร.31 พัน.3 รอ.7477ร้อย.สสก.พล.1 รอ.ทภ.1
952ร.31 พัน.3 รอ.7487ร้อย.สสช.พล.1 รอ.ทภ.1
953ร.31 พัน.3 รอ.7497ร้อย.อวบ.ที่ 1พล.1 รอ.ทภ.1
954ร.31 พัน.3 รอ.7507ร้อย.อวบ.ที่ 2พล.1 รอ.ทภ.1
955ร.31 พัน.3 รอ.7517ร้อย.อวบ.ที่ 3พล.1 รอ.ทภ.1
956ร.31 พัน.3 รอ.7527ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
957ร.31 รอ.1415ร.31 รอ.พล.1 รอ.ทภ.1
958ร.31 รอ.7317ร้อย.บก.พล.1 รอ.ทภ.1
959ร.31 รอ.7327ร้อย.รสพ.พล.1 รอ.ทภ.1
960ร.31 รอ.7337ร้อย.ค.หนักพล.1 รอ.ทภ.1
961ร.31 รอ.7347ร้อย.ฝึกพล.1 รอ.ทภ.1
962ร.421115หน้าซุ้มพระ บก.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
963ร.420807ร้อย.บก.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
964ร.420817ร้อย.ค.หนัก ร.4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
965ร.420827ร้อย.ยก.ร.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
966ร.420837ร้อย.ฝึก ร.4ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
967ร.421115ซุ้มพระหน้าบก.ร.4พล.ร.4ทภ.3
968ร.4 พัน.24879บก.ร.4 พัน.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
969ร.4 พัน.220907ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3
970ร.4 พัน.220917ร้อย.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
971ร.4 พัน.220927ร้อย.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
972ร.4 พัน.220937ร้อย.สสก.ปกติพล.ร.4ทภ.3
973ร.4 พัน.220947ร้อย.สสช.ปกติพล.ร.4ทภ.3
974ร.4 พัน.220957ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.4ทภ.3
975ร.4 พัน.34889บก.ร.4 พัน.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
976ร.4 พัน.320967ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3
977ร.4 พัน.320977ร้อย.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
978ร.4 พัน.320987ร้อย.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
979ร.4 พัน.320997ร้อย.สสก.ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
980ร.4 พัน.321007ร้อย.สสช.ปกติพล.ร.4ทภ.3
981ร.4 พัน.321017ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.4ทภ.3
982ร.4 พัน.44899บก.ร.4 พัน.4พล.ร.4ทภ.3
983ร.4 พัน.421027ร้อย.1พล.ร.4ทภ.3
984ร.4 พัน.421037ร้อย.2พล.ร.4ทภ.3
985ร.4 พัน.421047ร้อย.3พล.ร.4ทภ.3
986ร.4 พัน.421057ร้อย.สสก.พล.ร.4ทภ.3
987ร.4 พัน.421067ร้อย.สสช.พล.ร.4ทภ.3
988ร.4 พัน.421077ร้อย.ฝึกพล.ร.4ทภ.3
989ร.57815บก.ร.5ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
990ร.514657ร้อย.บก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
991ร.514667ร้อย.ค.หนักไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
992ร.514897ร้อย.บก.ร.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
993ร.514687ร้อย.ยานเกราะ ร.5ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
994ร.5 พัน.13759บก.ร.5 พัน.1ปกติพล.ร.5ทภ.4
995ร.5 พัน.114697ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
996ร.5 พัน.114707ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
997ร.5 พัน.114717ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
998ร.5 พัน.114727ร้อย.สสก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
999ร.5 พัน.114737ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1000ร.5 พัน.114747ตอนขนส่งปกติพล.ร.5ทภ.4
1001ร.5 พัน.23769ร.5 พัน.2ปกติพล.ร.5ทภ.4
1002ร.5 พัน.214757ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1003ร.5 พัน.214767ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1004ร.5 พัน.214777ร้อย.3ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1005ร.5 พัน.214787ร้อย.สสก.ดูรูป
1006ร.5 พัน.214797ร้อย.สสช.ดูรูป
1007ร.5 พัน.214807บก.ร.5ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
1008ร.5 พัน.33779บก.ร.5 พัน.3ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1009ร.5 พัน.314817ร้อย.1ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1010ร.5 พัน.314827ร้อย.2ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1011ร.5 พัน.314837ร้อย.3ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1012ร.5 พัน.314847ร้อย.สสก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4ดูรูป
1013ร.5 พัน.314857ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
1014ร.5 พัน.314867ร้อย.ฝึกพล.ร.5ทภ.4
1015ร.66215บก.ร.6พล.ร.6ทภ.2
1016ร.612667ร้อย บก.ร.6ปกติพล.ร.6ทภ.2
1017ร.612677ร้อย รสพ.ร.6พล.ร.6ทภ.2
1018ร.612687ร้อย รสพ.ร.6พล.ร.6ทภ.2
1019ร.612697ร้อยฝึก ร.6พล.ร.6ทภ.2
1020ร.6 พัน.13359บก.ร.6 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
1021ร.6 พัน.112707ร้อย.สสก.ร.6 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
1022ร.6 พัน.112727ร้อย.ฝึก ร.6 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
1023ร.6 พัน.112737ร.6 พัน.1 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
1024ร.6 พัน.112747ร.6 พัน.1 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
1025ร.6 พัน.112757ร.6 พัน.1 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
1026ร.6 พัน.112717ร้อย.สสช.ร.6 พัน.1พล.ร.6ทภ.2
1027ร.6 พัน.23369บก.ร.6 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
1028ร.6 พัน.212767ร้อย.สสก.ร.6 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
1029ร.6 พัน.212777ร้อย.สสช.ร.6 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
1030ร.6 พัน.212787ร.6 พัน.2 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
1031ร.6 พัน.212797ร.6 พัน.2 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
1032ร.6 พัน.212807ร.6 พัน.2 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
1033ร.6 พัน.212817ร้อย.ฝึก ร.6 พัน.2พล.ร.6ทภ.2
1034ร.6 พัน.33379บก.ร.6 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
1035ร.6 พัน.312827ร้อย.สสก.ร.6 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
1036ร.6 พัน.312837ร้อย.สสช.ร.6 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
1037ร.6 พัน.312847ร้อย.ฝึก ร.6 พัน.3พล.ร.6ทภ.2
1038ร.6 พัน.312857ร.6 พัน.3 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
1039ร.6 พัน.312867ร.6 พัน.3 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
1040ร.6 พัน.312877ร.6 พัน.3 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
1041ร.721127ร้อย.บก.ร.7ปกติพล.ร.4ทภ.3
1042ร.721137ร้อย.รสพ.ร.7ปกติพล.ร.4ทภ.3
1043ร.721147ร้อย.ค.หนัก ร.7ปกติพล.ร.4ทภ.3
1044ร.721157ร้อย.ฝึก ร.7ปกติพล.ร.4ทภ.3
1045ร.720815ห้อง ผบ.ร.7ปกติพล.ร.4ทภ.3
1046ร.7 พัน.14919บก.ร.7 พัน.1พล.ร.4ทภ.3
1047ร.7 พัน.121167ร้อย.1พล.ร.4ทภ.3
1048ร.7 พัน.121177ร้อย.2พล.ร.4ทภ.3
1049ร.7 พัน.121187ร้อย.3พล.ร.4ทภ.3
1050ร.7 พัน.121197ร้อย.สสก.พล.ร.4ทภ.3
1051ร.7 พัน.121207ร้อย.สสช.พล.ร.4ทภ.3
1052ร.7 พัน.121217ร้อย.ฝึกพล.ร.4ทภ.3
1053ร.7 พัน.24929บก.ร.7 พัน.2ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
1054ร.7 พัน.221227ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3
1055ร.7 พัน.221237ร้อย.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
1056ร.7 พัน.221247ร้อย.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
1057ร.7 พัน.221257ร้อย.สสก.ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
1058ร.7 พัน.221267ร้อย.สสช.ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
1059ร.7 พัน.221277ร้อย.ฝึกปกติพล.ร.4ทภ.3
1060ร.7 พัน.54959บก.ร.7 พัน.5ไม่ปกติพล.ร.4ทภ.3
1061ร.7 พัน.521387ร้อย.1ปกติพล.ร.4ทภ.3
1062ร.7 พัน.521397ร้อย.2ปกติพล.ร.4ทภ.3
1063ร.7 พัน.521407ร้อย.3ปกติพล.ร.4ทภ.3
1064ร.7 พัน.521417ร้อย.สสก.ร.7 พัน.5ปกติพล.ร.4ทภ.3
1065ร.7 พัน.526007ร้อย.สสช.ร.7 พัน.5ปกติพล.ร.4ทภ.3
1066ร.8 พัน.13189บก.ร.8 พัน.1พล.ร.3ทภ.2
1067ร.8 พัน.111727ร้อย.สสก.ร.8 พัน.1พล.ร.3ทภ.2
1068ร.8 พัน.111737ร้อย.สสช.ร.8 พัน.1พล.ร.3ทภ.2
1069ร.8 พัน.111747ร.8 พัน.1 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
1070ร.8 พัน.111757ร.8 พัน.1 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
1071ร.8 พัน.111767ร.8 พัน.1 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
1072ร.8 พัน.111777ร้อย.ฝึก ร.8 พัน.1พล.ร.3ทภ.2
1073ร.8 พัน.23199บก.ร.8 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
1074ร.8 พัน.211787ร้อย.สสก.ร.8 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
1075ร.8 พัน.211797ร้อย.สสช.ร.8 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
1076ร.8 พัน.211807ร้อย.ฝึก.ร.8 พัน.2พล.ร.3ทภ.2
1077ร.8 พัน.211817ร.8 พัน.2 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
1078ร.8 พัน.211827ร.8 พัน.2 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
1079ร.8 พัน.211837ร.8 พัน.2 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
1080ร.8 พัน.33209บก.ร.8 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
1081ร.8 พัน.311847ร้อย.สสก.ร.8 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
1082ร.8 พัน.311857ร้อย.สสช.ร.8 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
1083ร.8 พัน.311867ร้อย.ฝึก ร.8 พัน.3พล.ร.3ทภ.2
1084ร.8 พัน.311877ร.8 พัน.3 ร้อย.1พล.ร.3ทภ.2
1085ร.8 พัน.311887ร.8 พัน.3 ร้อย.2พล.ร.3ทภ.2
1086ร.8 พัน.311897ร.8 พัน.3 ร้อย.3พล.ร.3ทภ.2
1087รพ.ค่ายกาวิละ12115ห้องพระของหน่วยปกติมทบ.33ทภ.3
1088รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช20457รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช (เดิมชื่อ รพ.จทบ.ช.ร.)ไม่ปกติมทบ.32ทภ.3
1089รพ.ค่ายจักรพงษ์3515กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายจักรพงษ์ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
1090รพ.ค่ายจิรประวัติ11615ห้องปฏิบัติงาน ผอ.รพ.ค่ายจิรประวัติปกติมทบ.31ทภ.3
1091รพ.ค่ายธนะรัชต์23227บก.ร้อย.ฯศร.ยศ.ทบ.
1092รพ.ค่ายธนะรัชต์17615ห้องทำงาน รอง ผอ.รพ.ค่ายฯศร.ยศ.ทบ.
1093รพ.ค่ายวชิรปราการ20397ห้อง ผอ.รพ.มทบ.31ทภ.3
1094รพ.ค่ายวชิราวุธ14107บก.ร้อย.บก.มทบ.41ทภ.4
1095รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช11315รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปกติจทบ.พ.ล.ทภ.3
1096รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี11815รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีปกติมทบ.32ทภ.3
1097รพ.ค่ายสุริยพงษ์20517รพ.ค่ายสุริยพงษ์(เดิมเป็น รพ.จทบ.อ.ต.)ไม่ปกติมทบ.32ทภ.3
1098รพ.รร.จปร.13815ห้องประชุม 4 ชั้น 6 รพ.รร.จปร.
1099รพศ.115797ร้อย.สสช.รพศ.1
1100รพศ.18515บก.รพศ.1
1101รพศ.115787ร้อย.บก.รพศ.1
1102รพศ.13989ห้อง ผบ.รพศ.1 พัน.12
1103รพศ.115847ร้อย.บก.รพศ.1 พัน.12
1104รพศ.115857รพศ.1 พัน.12 ร้อย.1ปกติ
1105รพศ.115867รพศ.1 พัน.12 ร้อย.12ปกติ
1106รพศ.115877รพศ.1 พัน.12 ร้อย.3ปกติ
1107รพศ.1 พัน.13979ห้อง ผบ.รพศ.1 พัน.1
1108รพศ.1 พัน.115807ร้อบ.บก.รพศ.1 พัน.1
1109รพศ.1 พัน.115827รพศ.1 พัน.1 ร้อย.2
1110รพศ.1 พัน.115837รพศ.1 พัน.1 ร้อย.3
1111รพศ.28619บก.รพศ.12
1112รพศ.38715บก.รพศ.3
1113รพศ.315987ร้อย.บก.รพศ.3
1114รพศ.315997ร้อย.สสช.รพศ.3
1115รพศ.3 พัน.14019บก.พัน
1116รพศ.3 พัน.116007ร้อย.บก.ปกติ
1117รพศ.3 พัน.116017ร้อย.1
1118รพศ.3 พัน.116027ร้อย.2
1119รพศ.3 พัน.116037ร้อย.3
1120รพศ.48915บก.รพศ.4ปกติพล.รพศ.1นสศ.
1121รพศ.416097ร้อย.บก.รพศ.4ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1122รพศ.416107ร้อย.สสช.รพศ.4ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1123รพศ.4 พัน.116127ร้อย.รพศ.1 รพศ.4 พัน.1ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1124รพศ.4 พัน.116137ร้อย.รพศ.2 รพศ.4 พัน.1ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1125รพศ.4 พัน.116147ร้อย.รพศ.3 รพศ.4 พัน.1ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1126รพศ.4 พัน.14039บก.รพศ.4 พัน.1ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1127รพศ.4 พัน.116117ร้อย.บก.รพศ.4 พัน.1ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1128รพศ.4 พัน.216189ร้อย.รพศ.3 รพศ.4 พัน.2ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1129รพศ.4 พัน.216179ร้อย.รพศ.2 รพศ.4 พัน.2ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1130รพศ.4 พัน.216169ร้อย.รพศ.1 รพศ.4 พัน.2ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1131รพศ.4 พัน.24049บก.รพศ.4 พัน.2ปกติพล.รพศ.1นสศ.ดูรูป
1132รพศ.4 พัน.216159ร้อย.บก.รพศ.4 พัน.2ปกติพล.รพศ.1นศส.ดูรูป
1133รพศ.59015บก.รพศ.5ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1134รพศ.516197ร้อย.บก.รพศ.5ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1135รพศ.516207ร้อย.สสช.รพศ.5ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1136รพศ.5 พัน.14059บก.รพศ.5 พัน.1ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1137รพศ.5 พัน.116217ร้อย.บก.รพศ.5 พัน.1ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1138รพศ.5 พัน.116227ร้อย.รพศ.ที่ 1 รพศ.5 พัน.1ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1139รพศ.5 พัน.116237ร้อย.รพศ.ที่ 2 รพศ.5 พัน.1ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1140รพศ.5 พัน.116247ร้อย.รพศ.ที่ 3 รพศ.5 พัน.1ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1141รพศ.5 พัน.24069บก.รพศ.5 พัน.2ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1142รพศ.5 พัน.216257ร้อย.บก.รพศ.5 พัน.2ไม่ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1143รพศ.5 พัน.216267ร้อย.รบพิเศษที่ 1.รพศ.5 พัน.2ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1144รพศ.5 พัน.216277ร้อย.รบพิเศษที่ 2.รพศ.5 พัน.2ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1145รพศ.5 พัน.216287ร้อย.รบพิเศษที่ 3.รพศ.5 พัน.2ไม่ปกติพล.รพศ.1ทภ.3
1146รร.นส.ทบ.25999บร.รร.นส.ทบ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1147รร.นส.ทบ.6409บก.กรม นร.รร.นส.ทบ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1148รร.นส.ทบ.26429บก.กศ.รร.นส.ทบ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1149รร.นส.ทบ.6339บก.พัน.นนส.ที่ 1ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1150รร.นส.ทบ.26459ร้อย นนส.ที่ 1 พัน.นนส.ที่ 1ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1151รร.นส.ทบ.26539ร้อย นนส.ที่ 2 พัน.นนส.ที่ 1ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1152รร.นส.ทบ.26569ร้อย นนส.ที่ 3 พัน.นนส.ที่ 1ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1153รร.นส.ทบ.6379บก.พัน.นนส. ที่ 2ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1154รร.นส.ทบ.26609ร้อย นนส.ที่ 1 พัน.นนส.ที่ 2ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1155รร.นส.ทบ.26719ร้อย นนส.ที่ 2 พัน.นนส.ที่ 2ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1156รร.นส.ทบ.26779ร้อย นนส.ที่ 3 พัน.นนส.ที่ 2ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1157รร.นส.ทบ.26869ร้อย.บร.กบร.รร.นส.ทบ.ยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1158รร.ป.ศป.17815บก.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1159รร.ป.ศป.17915บก.กรม นร.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1160รร.ป.ศป.23397ร้อย.บก.กรม นร.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1161รร.ป.ศป.23427ร้อย.บร.กรม นร.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1162รร.ป.ศป.23417พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1163รร.ป.ศป.5729พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1164รร.ป.ศป.86509กศ.รร.ป.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1165รร.ม.ศม.18415กรม.นร.รร.ม.ศม.ปกติศม.ยศ.ทบ.
1166รร.ม.ศม.5859ร้อย.นพศ.ที่ 2ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1167รร.ม.ศม.24837ร้อย.นนส.ที่ 1ศม.ยศ.ทบ.
1168รร.ม.ศม.24847ร้อย.นนส.ที่ 12ศม.ยศ.ทบ.
1169รร.ม.ศม.24857ร้อย.นนส.ที่ 3ปกติศม.ยศ.ทบ.
1170รร.ร.ศร.23137ร้อย.นนส.ที่ 1ศร.ยศ.ทบ.
1171รร.ร.ศร.23147ร้อย.นนส.ที่ 2ศร.ยศ.ทบ.
1172รร.ร.ศร.23157ร้อย.นนส.ที่ 3ศร.ยศ.ทบ.
1173รร.ร.ศร.23167ร้อย.นนส.ที่ 4ศร.ยศ.ทบ.
1174รร.ร.ศร.23177ร้อย.นนส.ที่ 5ศร.ยศ.ทบ.
1175รร.ร.ศร.23187ร้อย.นนส..ที่ 6 (หน่วยที่ถูกยุบไป...ไม่ทราบสถานที่ไม่ปกติศร.ยศ.ทบ.
1176รร.ร.ศร.5689กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร.ศร.ยศ.ทบ.
1177รร.ร.ศร.5669บก.พัน.นนส.ศร.ยศ.ทบ.
1178รร.ร.ศร.17415บก.รร.ร.ศร. (ห้องทำงาน รอง ผบ.รร.ร.ศร.)ปกติศร.ยศ.ทบ.
1179รร.ร.ศร.1759ห้องทำงาน ผบ.กรม นร.ฯศร.ยศ.ทบ.
1180รร.ร.ศร.5639ห้องทำงานผบ.พัน.ฯศร.ยศ.ทบ.
1181รร.ร.ศร.5649ห้องทำงานผบ.พัน.ฯศร.ยศ.ทบ.
1182รร.ร.ศร.5659ห้องทำงาน ผบ.กรม นร.ฯศร.ยศ.ทบ.
1183รร.ร.ศร.5679บก.พัน.รพศ.ฯศร.ยศ.ทบ.
1184รร.ร.ศร.23197บก.ร้อย.นพศ.ที่ 1ศร.ยศ.ทบ.
1185รร.ร.ศร.23207บก.ร้อย.นพศ.ที่ 2ศร.ยศ.ทบ.
1186รร.ร.ศร.23217บก.ร้อย.นพศ.ที่ 3ศร.ยศ.ทบ.
1187ศป.5739บก.พัน.บร.กบร.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1188ศป.17715ศาสนสถาน ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1189ศป.23437ร้อย.บก.พัน.บร.กบร.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1190ศป.23447ร้อย.บร.1ศป.ยศ.ทบ.
1191ศป.23457ร้อย.บร.12ศป.ยศ.ทบ.
1192ศป.23467ร้อย.บร.3ศป.ยศ.ทบ.
1193ศป.23477มว.ที่ควบคุม.พัน.บร.กบร.ศป.ศป.ยศ.ทบ.
1194ศม.18215บก.ศม.ปกติศม.ยศ.ทบ.
1195ศม.18315บก.รร.ม.ศม.ปกติศม.ยศ.ทบ.
1196ศม.18415กรม.นร.รร.ม.ศม.ปกติศม.ยศ.ทบ.
1197ศม.5849ร้อย.นพศ.ที่ 1ปกติศม.ยศ.ทบ.
1198ศม.5859ร้อย.นพศ.ที่ 2ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1199ศม.5869ร้อย.สนับสนุนการรบพิเศษปกติศม.ยศ.ทบ.
1200ศม.5879บก.พัน.กบร.ศม.ปกติศม.ยศ.ทบ.
1201ศม.5889ม.พัน.22ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1202ศม.23617ร้อย.บก.กบรปกติศม.ยศ.ทบ.
1203ศม.23627ร้อย.บร.ที่ 1ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1204ศม.23637ร้อย.บร.ที่ 2ปกติศม.ยศ.ทบ.
1205ศม.23647ร้อย.บร.ที่ 3ปกติศม.ยศ.ทบ.
1206ศม.23657ร้อย.บก.ม.พัน.22ปกติศม.ยศ.ทบ.
1207ศม.23667ร้อย(ถ).ม.พัน.22ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1208ศม.23677ร้อย.ม.(ลว) ม.พัน.22ไม่ปกติศม.ยศ.ทบ.
1209ศม.23687ร้อย.ม.(ก) ม.พัน.22ปกติศม.ยศ.ทบ.
1210ศร.17315ห้องทำงาน ผบ.ศร.ศร.ยศ.ทบ.
1211ศร.5689กองสนับสนุน กรม นร.รร.ร.ศร.ศร.ยศ.ทบ.
1212ศร.พัน.123287บก.ร้อย.1 ศร.พัน.1ไม่ปกติศร.ยศ.ทบ.
1213ศร.พัน.15709บก.ศร.พัน.1ปกติศร.ยศ.ทบ.
1214ศร.พัน.123297บก.ร้อย.12 ศร.พัน.1ปกติศร.ยศ.ทบ.
1215ศร.พัน.123307บก.ร้อย.3 ศร.พัน.1ปกติศร.ยศ.ทบ.
1216ศร.พัน.123317บก.ร้อย.สสก. ศร.พัน.1ปกติศร.ยศ.ทบ.
1217ศร.พัน.123327บก.ร้อย.สสช. ศร.พัน.1ไม่ปกติศร.ยศ.ทบ.
1218ศร.พัน.123337ร้อย.ฝึก.ศร.พัน.1ปกติศร.ยศ.ทบ.
1219ศร.พัน.25719บก.ศร.พัน.2ศร.ยศ.ทบ.
1220ศร.พัน.223347บก. ร้อย.อวบ.ที่ 1 ศร.พัน.2ศร.ยศ.ทบ.
1221ศร.พัน.223357บก. ร้อย.อวบ.ที่ 2 ศร.พัน.2ศร.ยศ.ทบ.
1222ศร.พัน.223367ร้อย อวบ.ที่ 3 ศร.พัน. 2ศร.ยศ.ทบ.
1223ศร.พัน.223377ร้อย.สสก.ศร.พัน.2ศร.ยศ.ทบ.
1224ศร.พัน.223387ร้อย.สสช.ศร.ยศ.ทบ.
1225ส.พัน.115059บก.ส.พัน.11ปกติพล.ม.1ทภ.3
1226ส.พัน.1121937ร้อย.บก.พัน.ส.11ไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
1227ส.พัน.1121947ร้อย.วิทยุ และศูนย์ข่าวไม่ปกติพล.ม.1ทภ.3
1228ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.2449ห้อง ผบ.พัน.ส.พัน.12 พล.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1229ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7767ร้อย.บก.ส.พัน.12 พล.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1230ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7777ร้อย.วศข.ส.พัน.12 พล.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1231ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ.7787ร้อย.สวถ.ส.พัน.12 พล.ร.12 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1232ส.พัน.212249บก.ส.พัน.121ทภ.1ทภ.1
1233ส.พัน.216447บก.กองร้อยบังคับการทภ.1ทภ.1
1234ส.พัน.216467บก.ร้อยวิทยุและศูนย์ข่าวทภ.1ทภ.1
1235ส.พัน.216507บก.ร้อยสายและวิทยุถ่ายทอดทภ.1ทภ.1
1236ส.พัน.234689ส.พัน.23พล.ร.6ทภ.3
1237ส.พัน.2319957ร้อย.วิทยุพล.ร.6ทภ.3
1238ส.พัน.2319967ร้อย.สายพล.ร.6ทภ.3
1239ส.พัน.2319977ร้อย.บก.พล.ร.6ทภ.3
1240ส.พัน.243569บก.ส.พัน.24ทภ.4ทภ.4
1241ส.พัน.2414077บก.ร้อย.บก.ทภ.4ทภ.4
1242ส.พัน.2414087ร้อย.วิทยุทภ.4ทภ.4
1243ส.พัน.2414097ร้อย.สายทภ.4ทภ.4
1244ส.พัน.354599บก.ส.พัน.35
1245ส.พัน.3517267ร้อย.บก.ส.พัน.35
1246ส.พัน.3517387ร้อย.ปสส.ที่ 1
1247ส.พัน.3517697ร้อย.ปสส.ที่ 2
1248ส.พัน.44819บก.ส.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
1249ส.พัน.420617ร้อย.บก.ส.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
1250ส.พัน.420627ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว ส.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
1251ส.พัน.420637ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด ส.พัน.4ปกติพล.ร.4ทภ.3
1252ส.พัน.53949บก.พัน.ปกติพล.ร.5ทภ.4
1253ส.พัน.514627ร้อย.บก.ไม่ปกติพล.ร.5ทภ.4
1254ส.พัน.514637ร้อย.วิทยุปกติพล.ร.5ทภ.4
1255ส.พัน.514647ร้อย.สายปกติพล.ร.5ทภ.4
1256ส.พัน.63329บก.ส.พัน.6พล.ร.6ทภ.2
1257ส.พัน.612587ส.พัน.6 ร้อย.1พล.ร.6ทภ.2
1258ส.พัน.612597ส.พัน.6 ร้อย.2พล.ร.6ทภ.2
1259ส.พัน.612607ส.พัน.6 ร้อย.3พล.ร.6ทภ.2
1260มทบ.413859ร้อย.มทบ.41ปกติมทบ.41ทภ.4
1261มทบ.4114157หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.มทบ.41ปกติมทบ.41ทภ.4
1262มทบ.4114147ร้อย.มทบ.41ปกติมทบ.41ทภ.4
1263มทบ.417015บก.มทบ.41ปกติมทบ.41ทภ.4
1264มทบ.4114187รจ.มทบ.41ไม่ปกติมทบ.41ทภ.4
1265ปตอ.๑16827ร้อย.บก.ปตอ.๑ไม่ปกติพล.ปตอ.ทบ.
1266กรม ทพ.454559บก.กรม ทพ.45ปกติ
1267สกศ.ยศ.ทบ.6269บก.สกศ.ยศ.ทบ.ปกติ
1268สกฝ.ยศ.ทบ.26309บก.สกฝ.ยศ.ทบ.ปกติ
1269ศสท.กส.ทบ.26519ศสท.กส.ทบ.ปกติ
1270ร.๔26099ร.๔ปกติ
1271ศภษ.ยศ.ทบ.26299ศภษ.ยศ.ทบ.ปกติ
1272กคสป.สพ.ทบ.6369กคสป.สพ.ทบ.ปกติสพ.ทบ.สพ.ทบ.
1273พล.ม.2 รอ.9115บก.พล.ม.2 รอ.ปกติ
1274พล.ม.2 รอ.16297ร้อย บก.พล.ม.2 รอ.ปกติ
1275พล.ม.2 รอ.4179ร้อย.บก.พัน.ซบร ฯ (เดิม กอง สพบ.พล.ม.2 รอ.)ปกติ
1276พล.ม.2 รอ.4189กอง พธ.พล.ม.2 รอ.ปกติ
1277พล.ม.2 รอ.16797ร้อย.ค.หนัก ม.4 รอ.(เดิม ร้อย.ตถ.ที่10 พล.ม.2 รอ.)ปกติ
1278พล.ม.2 รอ.16807ร้อน.สห.พล.ม.2 รอ.ปกติ
1279บก.ส.พัน.12 รอ.4169บก.ส.พัน.12 รอ.(เดิม ร้อย.ฝึกฯ)ไม่ปกติ
1280ร้อย.บก.ส.พัน.12 รอ.16767ร้อย.บก.ส.พัน.12 รอ.ไม่ปกติ
1281ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าว16777ร้อย.วิทยุและศูนย์ข่าวไม่ปกติ
1282ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด16787ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอดปกติ
1283บก.ม.1 รอ.9215บก.ม.1 รอ.ปกติ
1284ร้อย.บก.ม.1 รอ.16307ร้อย.บก.ม.1 รอ.(เดิม ร้อย.ฝึก ม.1 รอ.)ปกติ
1285ร้อย.ม.รอ.ที่1 ม.พัน.29 รอ.16317ร้อย.ม.รอ.ที่1 ม.พัน.29 รอ.ปกติ
1286ร้อย.ค.หนัก ม.1 รอ.25137ร้อย.ค.หนัก ม.1 รอ.ปกติ
1287บก.ม.พัน.1 รอ.4079บก.ม.พัน.1 รอ.ปกติ
1288ร้อย.สสช.ม.พัน.1รอ.16327ร้อย.สสช.ม.พัน.1รอ.(เดิม ร้อย.บก.ม.พัน.1รอ.)ไม่ปกติ
1289ร้อย.สสก.ม.พัน.1รอ.16337ร้อย.สสก.ม.พัน.1รอ.(เดิม ร้อย.ฝึก ม.พัน.1รอ.)ไม่ปกติ
1290ร้อย.ม.1ม.พัน.1รอ.16347ร้อย.ม.1ม.พัน.1รอ.(เดิม ร้อย.ลว.ที่1ม.พัน.1รอ.)ไม่ปกติ
1291ร้อย.ม.2ม.พัน.1รอ.16357ร้อย.ม.2ม.พัน.1รอ. (เดิม ร้อย.ลว.ที่2ม.พัน.1รอ.)ไม่ปกติ
1292ร้อย.ม.3 ม.พัน.1 รอ.16367ร้อย.ม.3 ม.พัน.1 รอ.(เดิม ร้อย.ลว.ที่3 ม.พัน.1รอ.)ไม่ปกติ
1293บก.ม.พัน.3 รอ.4089บก.ม.พัน.3 รอ.ปกติ
1294ร้อย.สสก.ม.พัน.3 รอ.16377ร้อย.สสก.ม.พัน.3 รอ.(เดิม ร้อย.บก.ม.พัน.3 รอ.)ไม่ปกติ
1295ร้อย.สสช.ม.พัน.3 รอ.16387ร้อย.สสช.ม.พัน.3 รอ.(เดิม ร้อย.ฝึก ม.พัน.3 รอ.)ไม่ปกติ
1296ม.พัน.3 รอ.16397ร้อย.ม.1 ม.พัน.3 รอ.(เดิม ร้อย.ลว.ที่1ม.พัน.3 รอ.)ปกติ
1297ม.พัน.3 รอ.16407ร้อย.ม.2ม.พัน.3 รอ.(เดิม ร้อย.ลว.ที่2 ม.พัน.3 รอ.)ปกติ
1298ม.พัน.3 รอ16417ร้อย.ม.3 ม.พัน.3 รอ.(เดิม ร้อย.ลว.ที่3 ม.พัน.3รอ.)ปกติ
1299บก.ม.พัน.17 รอ.2269บก.ม.พัน.17 รอ.ปกติ
1300ม.พัน.17 รอ.6517ร้อย.บก.ม.พัน.17 รอ.ไม่ปกติมทบ.11ทภ.1
1301ม.พัน.17 รอ.6527ร้อย.ถ.1 ม.พัน.17 รอ.ไม่ปกติมทบ.11ทภ.1
1302ม.พัน.17 รอ.6537ร้อย.ถ.2 ม.พัน.17 รอ.ปกติมทบ.11ทภ.1
1303ม.พัน.17 รอ.6547ร้อย.ถ.3 ม.พัน.17 รอ.ปกติมทบ.11ทภ.1
1304ม.พัน.17 รอ.6557ร้อย.ฝึก ม.พัน.17 รอ.ปกติมทบ.11ทภ.1
1305บก.ม.4 รอ.9315บก.ม.4 รอ.ปกติ
1306ม.4 รอ.16477ร้อย.บก.ม.4 รอ.ปกติพล.ม.2 รอ.ทภ.1
1307ม.4 รอ.16487ร้อย.บก.ม.4 รอ.( เดิม ร้อย.ฝึก ม.4 รอ.)ปกติพล.ม.2 รอ.ทภ.1
1308บก.ม.พัน.5 รอ.4109บก.ม.พัน.5 รอ.ปกติ
1309ม.พัน.5 รอ.16497ร้อย.บก.ม.พัน.5 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1310ม.พัน.5 รอ.16507ร้อย.ฝึก ม.พัน.5 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1311ม.พัน.5 รอ.16517ร้อย.ถ.1 ม.พัน.5 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1312ม.พัน.5 รอ.16527ร้อย.ถ.2 ม.พัน.5 รอ.ไม่ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1313ม.พัน.5 รอ.16537ร้อย.ถ.3 ม.พัน.5 รอ.ปกติพล.ร.2 รอ.ทภ.1
1314บก.ม.พัน.11 รอ.4119บก.ม.พัน.11 รอ.ปกติ
1315ม.พัน.11 รอ.16547ร้อย.สสช.ม.พัน.11 รอ.(เดิม ร้อย.ฝึก ม.พัน.11 รอ.)ปกติพล.ม.2 รอ.ทภ.1
1316ม.พัน.11 รอ.16557ร้อย.สสก.ม.พัน.11 รอ.(เดิม ร้อย.บก.ม.พัน.11 รอ.)ไม่ปกติพล.ม.2 รอ.ทภ.1
1317ม.พัน.11 รอ.16567ร้อย.ม.(ก.)ที่1 ม.พัน.11 รอ.ปกติพล.ม.2 รอ.ทภ.1
1318ม.พัน.11 รอ.16577ร้อย.ม.(ก.)ที่2 ม.พัน.11 รอ.ปกติ
1319ม.พัน.11 รอ.16587ร้อย.ม.(ก.)ที่3 ม.พัน.11 รอ.ไม่ปกติ
1320บก.ม.พัน.25 รอ.4159บก.ม.พัน.25 รอ.ปกติ
1321ม.พัน.25 รอ.16707ร้อย.สสก.ม.พัน.25 รอ.(เดิม ร้อย.บก.ม.พัน.25 รอ.)ปกติ
1322ม.พัน.25 รอ.16717ร้อย.ฝึก ม.พัน.25 รอ.ปกติ
1323ม.พัน.25 รอ.16727ร้อย.ม.(ก.)ที่1 ม.พัน.25 รอ.ไม่ปกติ
1324ม.พัน.25 รอ.16737ร้อย.ม.(ก.)ที่2 ม.พัน.25 รอ.ปกติ
1325ม.พัน.25 รอ.16747ร้อย.ม.(ก.)ที่3 ม.พัน.25 รอ.ปกติ
1326ม.พัน.25 รอ.24717ร้อย.สสช.ม.พัน.25 รอ.ปกติ
1327บก.ม.5 รอ.9415บก.ม.5 รอ.ปกติ
1328ม.5 รอ.16647ร้อย.บก.ม.5 รอไม่ปกติ
1329ม.5 รอ.16657ร้อย.ค.หนัก ม.5 รอ. (เดิม ร้อย.ฝึก ม.5 รอ.)ปกติ
1330บก.ม.พัน.20 รอ.4129บก.ม.พัน.20 รอ.ปกติ
1331ม.พัน.20 รอ.16597ร้อย.บก.ม.พัน.20 รอ.ไม่ปกติ
1332ม.พัน.20 รอ.16607ร้อย.ฝึก ม.พัน.20 รอ.ปกติ
1333ม.พัน.20 รอ.16617ร้อย.ถ.1 ม.พัน.20 รอ.ไม่ปกติ
1334ม.พัน.20 รอ.16627ร้อย.ถ.2 ม.พัน.20 รอ.ไม่ปกติ
1335ม.พัน.20 รอ.16637ร้อย.ถ.3 ม.พัน.20 รอ.ปกติ
1336ม.พัน.23 รอ.4139บก.ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1337ม.พัน.23 รอ.24707ร้อย.สสก.ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1338ม.พัน.23 รอ.24717ร้อย.สสช.ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1339ม.พัน.23 รอ.24727ร้อย.ม.(ก.)ที่1 ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1340ม.พัน.23 รอ.24737ร้อย.ม.(ก.)ที่2 ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1341ม.พัน.23 รอ.24747ร้อย.ม.(ก.)ที่3 ม.พัน.23 รอ.ปกติ
1342ม.พัน.24 รอ.4149บก.ม.พัน.24 รอ.ปกติ
1343ม.พัน.24 รอ.16667ร้อย.ม.(ก.)ที่2 ม.พัน.24 รอ.ปกติ
1344ม.พัน.24 รอ.16677ร้อย.ม.(ก.)ที่3 ม.พัน.24 รอ.ไม่ปกติ
1345ม.พัน.24 รอ.16687ร้อย.สสช.ม.พัน.24 รอ.(เดิม ร้อย.ม.2 ม.พัน.24 รอ.)ปกติ
1346ม.พัน.24 รอ.16697ร้อย.ม.(ก.)ที่1 ม.พัน.24 รอ.ปกติ
1347ม.พัน.24 รอ.24757ร้อย.สสก.ม.พัน.24 รอ.ปกติ
1348ม.พัน.24 รอ.24767บก.ม.พัน.24 รอ.ปกติ
1349มทบ.261215บก.มทบ.26ปกติมทบ.26ทภ.2ดูรูป
1350กอศจ.6877คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1351กอศจ.6887คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1352กอศจ.6897คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1353กอศจ.6907คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1354กอศจ.2329แผนกศาสนพิธี กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1355กอศจ.6917คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1356กอศจ.6927คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1357กอศจ.6937คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1358กอศจ.6947คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.ดูรูป
1359กอศจ.6957คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1360กอศจ.6967คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1361กอศจ.2339คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1362ร.1พัน.2 รอ.6977ร้อย.สสก.ร.1พัน.2 รอ.ปกติ
1363กอศจ.6987คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1364กอศจ.6997คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1365กอศจ.7007คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1366กอศจ.7017คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1367กอศจ.7027คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1368สม.2349พุทธศาสนสถาน สป.ปกติสม.สป.
1369ร.1พัน.3 รอ.7037ร้อย.สสก.ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1370ร.1พัน.3 รอ.7047ร้อย.สสช.ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1371ร.1พัน.3 รอ.7057ร้อย.อวบ.ที่1 ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1372ร.1พัน.3 รอ.7067ร้อย.อวบ.ที่2 ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1373ร.1พัน.3 รอ.7077ร้อย.อวบ.ที่3 ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1374ร.1พัน.3 รอ.7087ร้อย.ฝึก ร.1พัน.3 รอ.ปกติ
1375พธ.ทบ.19115บก.รร.พธ.พธ.ทบ.ปกติ
1376พธ.ทบ.5799พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ.ปกติ
1377พธ.ทบ.24067ร้อย.นนส.รร.พธ.พธ.ทบ.ปกติ
1378พธ.ทบ.24077ร้อย.นทน.รร.พธ.พธ.ทบ.ปกติ
1379พธ.ทบ.5969บก.กชพ.พธ.ทบ.ปกติ
1380พธ.ทบ.19015บก.พธ.ทบ.ปกติ
1381พธ.ทบ.24087ร้อย.บร.กบร.สนท.พธ.ทบ.ปกติ
1382พธ.ทบ.5989บก.กพผ.พธ.ทบ.ปกติ
1383พธ.ทบ.5999บก.แผนกส่งกำลังเสบียง กก.พธ.ทบ.ปกติ
1384ศสพ.8315บก.ศสพ.ไม่ปกติ
1385ศสพ.3949กบร.ศสพ.ปกติ
1386ศสพ.15717ร้อย.บร.กบร.ศสพ.ไม่ปกติ
1387ศสพ.3969พัน.รพศ.ศสพ.ไม่ปกติ
1388ศสพ.15727พัน.รพส.สสพ.ร้อย.3ปกติ
1389ศสพ.15737ร้อย.บก.พัน.รพศ.ศสพ.ปกติ
1390ศสพ.15747พัน.รพส.ศสพ.ร้อย.1ปกติ
1391ศสพ.15757พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.2ปกติ
1392ศสพ.15767ฝยก.พัน.รพศ.ศสพ.ไม่ปกติ
1393ศสพ.3959หน่วยตรวจโรค ศสพ.ปกติ
1394ศสพ.8215บก.รร.สพศ.ศสพ.ปกติ
1395ศสพ.3929พัน.นร.รร.สพศ.ศสพ.ไม่ปกติ
1396ศสพ.15687ร้อย.สน.พัน.นร.รร.สพศ.ศสพ.ปกติ
1397ศสพ.3939บก.มว.บริการ กอง พธ.สกอ.ปกติ
1398มทบ.113915บก.มทบ.11ปกติ
1399มทบ.112839บก.พัน.ร.มทบ.11ปกติ
1400มทบ.1110027ร้อย.1ปกติ
1401มทบ.1110037ร้อย.2ปกติ
1402มทบ.1110047ร้อย.3ปกติ
1403มทบ.1110057ร้อย.4ปกติ
1404มทบ.1110067ร้อย.5ปกติ
1405มทบ.1110077ร้อย.6ปกติ
1406มทบ.1110087ร้อย.บก.ปกติ
1407มทบ.112849บก.พัน.สห.11ปกติ
1408มทบ.1110097ร้อย.สห.ที่1ปกติ
1409มทบ.1110107ร้อย.สห.ที่2ปกติ
1410มทบ.1110117ร้อย.สห.ที่3ปกติ
1411มทบ.1110127ร้อย.สห.ที่4ปกติ
1412มทบ.1110137ร้อย.สห.ที่5ปกติ
1413มทบ.1110147ร้อย.สห.ที่6ปกติ
1414มทบ.1110157ร้อย.บก.พัน.สห.11ปกติ
1415กง.ทบ.15115ชั้น 1 อาคาร กง.ทบ.ไม่ปกติ
1416กง.ทบ.15215ชั้น 1 อาคาร รร.กง.กง.ทบ.ปกติ
1417กง.ทบ.5319พัน.รร.กง.กง.ทบ.ปกติ
1418วศ.ทบ16515แหล่งสมาคมนายทหาร วศ.ทบ.ปกติ
1419วศ.ทบ.16615รร.วศ.ทบ.ปกติ
1420วศ.ทบ.22997ร้อย.วศ.1ปกติ
1421วพบ.20215วพบ.ปกติ
1422สพธ.19915สพธ.ศพม.ปกติ
1423จบ.15315ห้องอเนกประสงค์ จบ.ไม่ปกติ
1424สบ.ทบ.14915สบ.ทบ.ปกติ
1425สบ.ทบ.15015รร.สบ.สบ.ทบ.ปกติ
1426กบ.ทบ.14415กบ.ทบ.ปกติ
1427กบ.ทบ.14515รร.กบ.ทบ.ปกติ
1428สปช.ทบ.14815สปช.ทบ.ปกติ
1429ยก.ทบ.14315ห้องพิธีประดับยศ สง.ผู้บังคับบัญชาปกติ
1430สวพ.ทบ.16015สวพ.ทบ.ปกติ
1431วทบ.13315ห้อง ผบ.วทบ.ปกติ
1432วทบ.13515หอประชุมกิตติเสนา วทบ.ปกติ
1433กอศจ.6977คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1434กอศจ.7037คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1435กอศจ.7047คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1436กอศจ.7057คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1437กอศจ.7067คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1438กอศจ.7077คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1439กอศจ.7087คลังศาสนสถานกลาง ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1440กอศจ.26039แผนกศาสนพิธีปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.ดูรูป
1441กอศจ.22057แผนกศาสนพิธีปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.ดูรูป
1442กอศจ.619ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคลปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.ดูรูป
1443กอศจ.17015ห้องประชุมพระพุทธสิงห์ชัยมงคลปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.ดูรูป
1444นปอ.21519บก.นปอ.ปกตินปอ.นปอ.ดูรูป
1445กอศจ.ยศ.ทบ.13015คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1446กอศจ.ยศ.ทบ.7097คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1447กอศจ.ยศ.ทบ.7107คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1448กอศจ.ยศ.ทบ.7117คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1449กอศจ.ยศ.ทบ.2359คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1450กอศจ.ยศ.ทบ.7137คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1451กอศจ.ยศ.ทบ.7147คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1452กอศจ.ยศ.ทบ.7157คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1453กอศจ.ยศ.ทบ.7167คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1454กอศจ.ยศ.ทบ.7177คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1455กอศจ.ยศ.ทบ.7187คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1456กอศจ.ยศ.ทบ.2369คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1457กอศจ.ยศ.ทบ.7197คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1458กอศจ.ยศ.ทบ.7207คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1459กอศจ.ยศ.ทบ.7217คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1460กอศจ.ยศ.ทบ.7227คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1461กอศจ.ยศ.ทบ.7237คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1462กอศจ.ยศ.ทบ.7247คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1463กอศจ.ยศ.ทบ.2379คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ทบ.
1464กอศจ.ยศ.ทบ.7257คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1465กอศจ.ยศ.ทบ.7267คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1466กอศจ.ยศ.ทบ.7277คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1467กอศจ.ยศ.ทบ.7287คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ไม่ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1468กอศจ.ยศ.ทบ.7297คลัง กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1469ร้อย.บก.พล.ร.1517397ร้อย.บก.พล.ร.15ไม่ปกติพล.ร.15ทภ.4ดูรูป
1470ขกท.พล.ร.1586159ร้อย.บก.ขกท.พล.ร.15ปกติพล.ร.15ทภ.4ดูรูป
1471ร.15217417ร้อย.บก.ร.152ปกติพล.15ทภ.4ดูรูป
1472มทบ.424715ศาสนสถาน มทบ.42ไม่ปกติมทบ.42ทภ.4ดูรูป
1473พลพัฒนา 425617ร้อย.บก.ปกติพลพัฒนา 4ทภ.4ดูรูป
1474พลพัฒนา 425717ร้อย.คม.1 กอง สน.ปกติพลพัฒนา 4ทภ.4ดูรูป
1475พัน.สห.122889ห้องทำงาน ผบ.พัน.สห.12ดูรูป
1476พัน.สห.1210287ห้องทำงาน ผบ.ร้อย.บก. พัน.สห.12ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
1477พัน.สห.1210297ห้องทำงาน ผบ.ร้อย.สห.ที่ 1 พัน.สห.12ไม่ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
1478พัน.สห.1210307ห้องทำงาน ผบ.ร้อย.สห.ที่ 2 พัน.สห.12ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
1479พัน.สห.1210317โรงนอนทหารกองประจำการ พัน.สห.12ปกติมทบ.12ทภ.1ดูรูป
1480กอศจ.ยศ.ทบ.22057แผนกวิชาการและการศึกษา กอศจ.ยศ.ทบ.ปกติยศ.ทบ.ยศ.ทบ.
1481ร้อบ.บก.ทน.321097ร้อย.บก.ทน.3ปกติทน.3ทภ.3
1482บก.ทท.26589หอพระชั้น 7ปกติบก.ทท.บก.ทท.ดูรูป